Ærespræmier

Begrebet ærespræmier er en gammel tradition, som har eksisteret i mange år ved de forskellige ringriderfester i Sønderjylland. Men hvorledes er disse ekstra præmier opstået, og hvorfor har man dem – ja ideen i vel opstået fordi nogle ringriderinteresserede folk har villet give en ting som præmie til ringriderfesterne, men der er ytret ønske om, at der skulle ske noget specielt med hensyn til, hvem der kunne vinde præmien.
Ofte har giveren ønsket, at en given aldersklasse skulle vinde, men i andre tilfælde har ønsket været, at rytterne skulle tage nogle bestemte ringe, for at komme i betragtning til præmien.
I de senere år, er tendensen, at flere ringriderforeninger tager ærespræmier med ind, som ordinære præmier. Dette er blandt andet sket i de større fester i Aabenraa, Gråsten og Augustenborg, og grunden hertil kan findes i den kendsgerning, at disse foreninger har valgt at give én præmie til alle ryttere.
Denne udvikling er heldigvis ikke sket i Sønderborg. Her er der fortsat ærespræmier, og mulighed for at vinde præmie både fredag og søndag, altså 3 præmie til den dygtige rytter.
Præmierne var i gammel tid ofte en sølvting, og det var ægte sølv med 3 tårne på, senere blev der som regel skænket mange forskellige brugsting, eller andet, ja der er faktisk ikke den ting, som ikke har været på, som præmie.
Vi har spurgt nogle af de ældre ringridere, bl.a. Frede og Peter Struck, Mølmark, Laus. Jacobsen, Sundsmark. I forbindelse med ærespræmier oplyste de, at der ofte kun var ganske få ærespræmier, og dette betød jo, at der virkelig skulle kæmpes om at få en ærespræmie. Laus. Jacobsen oplyser således, at der i den aldersklasse, hvor han hørte til som regel kun var 3 præmier.
For at komme i betragtning til en ærespræmie skulle rytterne indtil 1956 have taget ringe nr. 10, 11 og 12 om søndagen, og da der som før nævnt, kun var ganske få ærespræmier, så kom alle ryttere, som havde taget samtlige 3 ringe i betragtning. Herefter blev der redet om blandt disse ryttere med 3 æresringe i de respektive aldersklasser. Stak man forbi, så fik man slet ikke noget.
Efter 1956 blev æresringene til nr. 22, 23 og 24 om søndagen. Hvilket nok er sket på grund af tidsnød, idet omridningen nu blev foretaget ringrider- tirsdag.
I 1967 ændres ærespræmier i Sønderborg til samme præmie i alle aldersklasse. Den første ting, som kom på som præmie i denne serie, var en kageske i et mønster med en guldkrone på. Ringriderfesten anmodede byens forretninger om at give et beløb til festen, hvorefter Ringriderfesten bestemte, hvad der skulle købes.
Frem til 1976 fortsatte dette kongebestik, dog fra 1969 med en mindre ærespræmie af varierende ting som den lille ærespræmie. Grunden hertil skyldes, at priser for sølvbestikket var i overkanten af, hvad de mindre forretninger ønskede at give, og Ringriderfesten fandt det derfor passende, at man fik mulighed, for at give et mindre beløb.
I 1977 var prisen på sølv steget til et niveau, hvor det ikke længere var muligt, at købe bestik i kongeserien til en pris, som var rimelig, hvorefter ærespræmier blev andre ting, men fortsat var én stor og en lille ærespræmie i Sønderborg.
Rytterne var kede af denne udvikling, idet disse ærespræmier lignede, de præmier, som man vandt andre steder, og der blev ytret ønske om noget, som man kunne samle på.
1979 Blandt andre ærespræmier skænkede Sønderborg Garnison ved Oberst Thillisch, en sølvplatte med garnisonens våbenskjold. Præmien ansås for at være lidt finere end de andre ærespræmier.
Fra 1980 startede Ringriderforeningen en ny ærespræmieserie, idet ”Holmegårdsepoke” indledes, med Skibsglas NO 5 i øl og snapseglas med Ringridermonogram og årstal. Der var fortsat én stor og én lille præmie, hvilket afstedkom en del kritik, fordi det var umuligt, at tilgodese alle 100% retfærdigt, og fra 1986 gives den samme ærespræmie til alle ryttere, som opnåede 3 æresringe.
Antallet af præmier er også steget, idet der i ”midtfirserne” gives over 200 ærespræmier, hvilket gør, at også ryttere med 2 ringe kommer i betragtning til en præmie. Skibsglassene var en udpræget succes, som mange ryttere satte stor pris på.
I 1988 jubilæumsåret var ærespræmien en klukflaske i Holmegård, men øl og snapseglassene fortsatte frem til 1994, hvorefter rødvinsglas, hvidvinsglas og vandglas i den populære Holmegårdsserie ”Idielle” afløste de eftertragtede Skibsglas.
Povl Struckmann 2010

Ridt om Ærespræmier

18891. Ærespræmie søndag:
 1. Sølv kageske, Bankfirmaet M. Kirsch & Co. Hamborg.
1907 – 19112 ærespræmier udrides i tredje omgange tirsdag:
 1. Bowle, skænket af Sønderborg By.
 1. Bowle, skænket af Festkomiteen.
1912 – 1914Om Ærespræmier rides ikke ekstra, her tæller Ringene fra Søndag og Tirsdag tilsammen i de tre Afdelinger for Ryttere under og over .
 30 Aar og over 50 Aar.
191216. Ærespræmier skænket af Byen Sønderborg og Borgere fra Sønderborg samt af Sundved Ringridercorps i Broager til en Værdi af
 henved 1000 Mark.
19135. Ærespræmier og 1. Ærespræmie, stiftet af Formanden, et ægte Guld Anker – Herreur.
19141. Ærespræmie, stiftet af Formanden, et ægte Guld Anker – Herreur.
1921 – 1950Den rytter som Søndag og Tirsdag tilsammen har flest Ringe.
19214. Ærespræmier skænket af Georg Hansen (et ægte Guld Anker – Herreur), Komiteen, Hotel Alsund og Sønderborg By.
19224. Ærespræmier. 1. Ærespræmie skænket af Georg Hansen (et ægte Guld Anker – Herreur).
19234. Ærespræmier skænket af Georg Hansen (et ægte Guld Anker – Herreur), Sønderborg By, Handelsforeningen og
 Beværterforeningen.
19339. Ærespræmier og 1. Ærespræmie til den Rytter der har deltaget længst i Sønderborg Amts Ringriderfest og
 2. Ærespræmier til damer. Der deltog i år for første gang 2 damer i Sønderborg Amts Ringriderfest.
19354. Ærespræmier og 1. Ærespræmie til Johan Møller, Kajnæs, der er krigsinvalid og har mistet begge ben i krigen, og til trods herfor er
 en god og dygtig rytter.
1951 – 1955De sidste 3 ridt af 1. omgang om søndagen.10. 11. 12. ridt.
1953 – 19553. års ærespræmien. Vindes ved det højeste ringantal ringe i 1953, 54 og 55.
 Der er indstiftet af firmaerne: Hans Knudsen, Sønderborg Jernforretning og Louis Petersen, bliver bortgivet, da dens periode udløb.
1955 – 19573. års ærespræmien. Vindes ved det højeste ringantal ringe i 1955, 56 og 57.
 Bæger der er indstiftet af firmaet: Solofabrikken.
1956De sidste 3 ridt af 2. omgang om søndagen. 22. 23. 24 ridt
1996Blev flyttet i 1996 fra søndag til fredag 22. 23. 24 ridt.

Ærespræmier

18891 sølv kageske, 30 Mark.
19071 bowle.
1913 – 19141 ægte Guld Anker – Herreur. Stiftet af Formand Georg Hansen.
1921 – 19231 ægte Guld Anker – Herreur. Stiftet af Georg Hansen.
19241 sølvvase 15 x 38 cm.
19511 pokal
19521 pokal
19531 cigar æske.
19571 rustfristål fad.
19581 kartoffelske.
19591 salatsæt.
19611 kagekniv.
19641 osteskærer.
1965 – 1986Lille og stor ærespræmie fra 1965 til 1986.
19651 sukkerske, 1 pålægsgaffel i sølv 49,50 kr.
19661 kompotske og 1 pålægsgaffel i sølv.
19671 rustfristål fad, 1 kageske i sølv 48,- kr.
19681 kabaretgaffel 61.50 kr. og 1 frugtkniv i sølv.
19691 sæt salatbestik 35,- kr. og 1 sildegaffel i sølv.
19701 stort rustfristål fad 35,- kr. og 1 smørkniv i sølv 65,- kr.
19711 lysestage med lys 35,- kr. og 1 syltetøjskniv 64,- kr.
19721 kokotte 45,- kr. og 1 papirkniv 75,- kr.
19731 tinaskebæger 45,- kr. og 1 øloplukker 76,- kr.
19741 kartoffelfad 50,- kr. og kageske 85,- kr.
19751 salt & pebersæt 50,- kr. og 1 osteskærer 85,- kr.
19761 sildegaffel 50,- kr. og 1 stålfad.
19771 lille platte 60,- kr. og 1 vase med hestemotiv 100,- kr.
19781 tinkrus 80,- kr. og 1 tinfad 125,- kr.
19791 tinfad 80,- kr. og 1 tinkrus 125,- kr.
1980Start på Holmegårds glas “Barservice No 5” med årstal og monogram. 
1980 – 1984.2 snapseglas 100,- kr. og 2 ølglas 150,- kr.
19851 snapseglas – 1 ølglas og 4 snapseglas.
1986Fremover er der udelukkende “stor ærespræmie”.
1986 -1987.2 snapseglas – 1 ølglas 200,- kr.
19881 Klukflaske “Holmegård” med jubilæums monogram.
19892 snapseglas – 1 ølglas 250,- kr.
1990 – 1991.2 ølglas. 275,- kr.
19924 snapseglas. 275 ,- kr.
1993 – 1994.2 snapseglas – 1 ølglas. 275,- kr.
1995Start på Holmegårds glas “Idielle” med årstal og monogram. 
1995 – 1998.3 rødvinsglas. 300,- kr. Holmegårds glas.
1996Spec.  Æresp. skænket af P. Melgård, til alle ryttere, der tager de sidste 10 ringe i træk om søndagen, 91 stk.
1997Spec.  Æresp. skænket af P. Melgård, til alle ryttere, der tager de sidste 10 ringe i træk om søndagen, 72 stk.
1999 – 2004.2 stk. hvidvinsglas. 350,- kr. Holmegårds glas.
2005 – 20102 stk. vandglas. 350,- kr. Holmegårds glas.
2011Start på Royal Copenhagen “Hvid Riflet” med årstal og monogram. 
2011 – 20121 frokosttallerken og 1 middagstallerken. 375.- kr.Royal Copenhagen.
20131 stor salatskål / serveringsskål 310 cl. med guld tryk i stellet. 400.- kr. Royal Copenhagen.
2014 –  —-1 frokosttallerken og 1 middagstallerken. 400.- kr. Royal Copenhagen.

Ærespræmier antal

1889 – 1 stk.1971 – 193 stk.
1907 – 2 stk.1972 – 208 stk.
1912 – 16 stk.1973 – 223 stk.
1913 – 5 stk.1974 – 192 stk.
1914 – 1 stk.1975 – 242 stk.
1921 – 4 stk.1976 – 252 stk.
1922 – 4 stk.1977 – 250 stk.
1923 – 4 stk.1978 – 250 stk.
1924 – 4 stk.1979 – 250 stk.
1925 – 4 stk.1980 – 250 stk.
1926 – 4 stk.1981 – 250 stk.
1927 – 4 stk.1982 – 261 stk.
1928 – 4 stk.1983 – 282 stk.
1929 – 4 stk.1984 – 280 stk.
1930 – 4 stk.1985 – 285 stk.
1931 – 5 stk.1986 – 256 stk.
1932 – 4 stk.1987 – 285 stk.
1933 – 12 stk.1988 – 357 stk.
1934 – 4 stk.1989 – 294 stk.
1935 – 4 stk.1990 – 295 stk.
1936 – 4 stk.1991 – 302 stk.
1937 – 4 stk.1992 – 296 stk.
1939 – 4 stk.1993 – 334 stk.
1941 – 38 stk.1994 – 341 stk.
1942 – 5 stk.1995 – 356 stk.
1946 – 6 stk.1996 – 324 stk.
1947 – 7 stk.1997 – 383 stk.
1948 – 10 stk.1998 – 416 stk.
1949 – 6 stk.1999 – 328 stk.
1950 – 7 stk.2000 – 350 stk.
1951 – 36 stk.2001 – 356 stk.
1952 – 36 stk.2002 – 356 stk.
1953 – 31 stk.2003 – 366 stk.
1954 – 27 stk.2004 – 370 stk.
1955 – 29 stk.2005 – 375 stk.
1956 – 11 stk.2006 – 398 stk.
1957 – 52 stk.2007 – 400 stk.
1958 – 73 stk.2008 – 396 stk.
1959 – 86 stk.2009 – 393 stk.
1960 – 93 stk.2010 – 396 stk.
1961 – 89 stk.2011 – 398 stk.
1962 – 108 stk.2012 – 375 stk.
1963 – 117 stk.2013 – 429 stk.
1964 – 140 stk.2014 – 400 stk.
1965 – 146 stk.2015 – 399 stk.
1966 – 150 stk.2016 – 400 stk.
1967 – 154 stk.2017 – 397 stk.
1968 – 158 stk.2018 – 392 stk.
1969 – 173 stk.2019 – 373 stk.
1970 – 185 stk.