Vandrepokaler

Hvilke vandrepokaler er der til rytterne, og hvordan fordeles de?

Sandeman Pokalen
Den fornemste af vandrepokalerne er ganske givet Sandeman Pokalen. Den blev indstiftet i 1923 som Amts Ringriderfestens Kongepokal til tirsdagskongen af firmaet Georg Bestle A/S i København, på foranledning af firmaets herværende repræsentant, Grosserer C. Christensen. På den tid, som fra starten i 1888, blev Tirsdags-ringridningen betragtet som den fornemste. Lad det være usagt, om det var fordi festens første formand, Købmand Georg Hansen, havde den filosofi, at til Tirsdags-ringridningen skulle vor mor med på hestevognen, når turen gik til Sønderborg. Så kunne hun handle, modsat søndagen, hvor forretningerne var lukkede. En kendsgerning er det, at for mange ældre ryttere forblev tirsdagens ridt den væsentligste.
Sandeman Pokalen er en pragtfuld sølvpokal, 38 cm høj med låg. Den hviler på tre liggende Sølvløver, og er prydet med Vikingeskibe under fulde sejl. Derunder en frise i Vikingetidens dyreornamentik. Om overkanten bærer den indskriften: “Sandeman Pokalen”. På låget galopperer tre Valkyrier hen over skyerne, og låget krones af en Lurblæser. Pokalen hviler på en trekantet træfod, og på denne er anbragt sølvplader med Ringriderkongernes navne siden 1923.
I 1996 ændredes tirsdags-ringridningen til søndag, hvorefter Rytterkomitéen besluttede, at der skulle rides om Sandeman Pokalen søndag.
Ringrider-Kongerne får ikke pokalen med hjem, men en knap så imposant 32 cm høj erindringspokal, som blev indført i 1999.
Indtil 2014 var Sandeman Pokalen – i de 4 ringriderdage – udstillet i gevinstteltet på Ringriderpladsen og blev opbevaret på Museet på Sønderborg Slot.

14. Oktober. 2016, blev Sandeman Pokalen flyttet fra Museet Sønderborg Slot til Ringridermuseet.

Købmand Johs. Thyssens Mindepræmie
Købmand Johs. Thyssens Mindepræmie blev indstiftet i 1962 til minde om Johs. Thyssen, som var Ringriderfestens formand fra 1950 til 1956. Det er et stort, smukt sølvfad, 32 cm. i diameter og med inskriptionen: “Købmand Johs. Thyssens mindepræmie” på forsiden og på bagsiden: Indstiftet af “Sønderborg Amts Ringriderfest”, 2.juli 1962. Desuden er søndags-kongernes navne siden 1962 indgraveret. I 1996 ændredes søndags-ringridningen til fredag.
Ringrider-Kongerne får ikke sølvfadet med hjem, men en knap så imposant 32 cm høj erindringspokal, som blev indført i 1999.
Indtil 2014 var Købmand Johs. Thyssens Mindepræmie – i de 4 ringriderdage – udstillet i gevinstteltet på Ringriderpladsen og blev opbevaret på Museet på Sønderborg Slot.

14. Oktober. 2016, blev Købmand Johs. Thyssens Mindepræmie flyttet fra Museet Sønderborg Slot til Ringridermuseet.

Sønderborg Bys Vandrepokal
Sønderborg By indstiftede i 1976 i respekt for denne vor bys fornemme tradition og som opmuntring til at fastholde interessen for den hos de yngste, en Sønderborg By´s Vandrepokal, som indgraveret står og på foden er indgraveret Ringriderfesten i Sønderborg. Den 18 cm høje sølvpokal gik først til tirsdags-kongen blandt drenge op til 15 år, i 1996 ændredes tirsdags-ringridningen til søndag. Fra 1999 tilgår den nu 20 cm høje sølvpokal søndags-kongen blandt drenge og piger fra 6 – 10 år.
Søndags-kongen blandt drenge og piger fra 6 – 10 år, har ret til at have pokalen stående hjemme i det følgende år. Derefter erstattes den med en erindringspokal.
I de 4 ringriderdage udstilles Sønderborg By´s Vandrepokal i gevinstteltet på Ringriderpladsen, sidste gang 2016.
Søndags-kongen blandt drenge og piger fra 6 – 10 år, har ikke mere pokalen stående hjemme i det følgende år. De modtager en erindringspokal.
Sønderborg Bys Vandrepokal udstilles nu på Ringridermuseet.

Debutant Pokal
Debutant Pokalen indstiftet af Per Christensen, Formand 1975 – 1988.
Den 20 cm høje sølvpokal går til den rytter mellem 11 – 14 år med flest ringe fredag.
Rytteren fra 11 – 14 år, har ret til at have pokalen stående hjemme i det følgende år. Derefter erstattes den med en erindringspokal.
I de 4 ringriderdage udstilles Debutant Pokalen i gevinstteltet på Ringriderpladsen, sidste gang 2016.
Rytteren fra 11 – 14 år, har ikke mere pokalen stående hjemme i det følgende år. De modtager en erindringspokal.
Debutant Pokalen udstilles nu på Ringridermuseet.
Debutant Pokalen er udgået i 2019.