Musik

Sønderborg March

Lakplade

Ringrider Orkesteret

Fra den første herrefrokost i 1897 og indtil nu, har der altid været musik til herrefrokosten. I årene op til og efter verdenskrigene var det store orkestre, der leverede såvel musik til frokosten som på pladsen og i optoget. Op til 40 musikere var ikke usædvanligt. I 1933 var der kun 28 mand. Til gengæld blev der i anledning af den 50. Ringriderfest i 1948 engageret 40 musici på ny, som også spillede under selve ringridningen på en nyanskaffet tribune placeret ud for galgerne, sådan som det også er tilfældet i dag. Første gang de tre musikvogne i optoget nævnes i protokollerne er i 1937. Islættet af musikvognene i optoget kan simpelthen ikke undværes og det er de samme 15 musikere, med de traditionelle røde kasketter, som sidder på tribunen under frokosten. I den tredje vogn sidder medlemmer af vort lokale Frivillige Brandværnsorkester.
Per Christensen. Juni 2013

Musikvogne

En af mange traditioner er musikvognene i optoget søndag tirsdag, nu fredag søndag.
Gennem de fleste af ringriderårene var disse musikvogne det eneste musikalske indslag i optoget, men trods dette, at der er kommet mange,
store og flotte og velspillende orkestre med, agter komiteen ikke at udelade den glade musik fra de hestetrukne vogne, som der er tre af.

1965 – 1977
3 musikvogne var med i rytteroptoget. Charabanc vognene var besat med 6 – 7 mand i hver musikvogn fra Sønderborg Orkesterforening.
1978
4 musikvogne med i optoget. To vogne råder ringriderfesten selv over, en tredje er skaffet på egnen, hvorimod den fjerde vogn hentes i Ribe med hestespand og kusk, Hans Madsen.
1979 – 1982
3 musikvogne var med i rytteroptoget. Charabanc vognene var besat med 6 – 7 mand i hver musikvogn fra Sønderborg Orkesterforening.
1983
Der er kun 2 musikvogne med i Rytteroptoget. Grundet indskrænkning i musikken.
1984
3 musikvogne var med i rytteroptoget. Charabanc vognene var besat med 6 – 7 mand i hver musikvogn fra Sønderborg Orkesterforening.
1985 – 1994
3 musikvogne var med i rytteroptoget. 2 musikvogn – “Heines Band” og 1 musikvogn, fra det genopståede Sønderborg frivillige Brandværnsorkester.
1995 – 2008
3 musikvogne var med i rytteroptoget. 2 musikvogn – “Ernst Wedams Band” og 1 musikvogn, fra Sønderborg frivillige Brandværnsorkester.
1997
Ny Musikvogn, en charabanc købt i Polen.
2005
Ny Musikvogn, en charabanc købt i Polen.
2009 – 2014
3 musikvogne var med i rytteroptoget. 2 musikvogn – “Jeppe Rasmussens Band” og 1 musikvogn, fra Sønderborg frivillige Brandværnsorkester.
2015
3 musikvogne var med i rytteroptoget. 2 musikvogn – “Michael Môglich Mathiasen Band” og 1 musikvogn, fra Sønderborg frivillige Brandværnsorkester
2016 – 2017
3 musikvogne var med i rytteroptoget. 2 musikvogn – “Jeppe Rasmussens Band” og 1 musikvogn, fra Sønderborg frivillige Brandværnsorkester.
2018 – —-
3 musikvogne var med i rytteroptoget. 2 musikvogn – “Gert Skovlod Hattesens Band” og 1 musikvogn, fra Sønderborg frivillige Brandværnsorkester.

Kapelmestre

1888 – 1900
Kapelmester Chr. Petersen. Det kommunale orkester. 25 musiker.
1901 – 1911
Kapelmester Licht, Bataljonsorkesteret. 25 musiker.
1912 – 1914
Kapelmester Jensen.
1921 – 1942
Musikdirektør Ernst Hansen, Sønderborg. Dirigent for Ringrider Orkesteret.
1946 – 1953
Musikdirektør H. Koefoeds Orkester. Dirigent for Ringrider Orkesteret.
1954 – 1962
Kapelmester Tscherning Hansen. Dirigent for Ringrider Orkesteret.
1963 – 1965
Kapelmester Peter Cordsen. Dirigent for Ringrider Orkesteret.
1966 – 1968
Musikdirektør Henry Hejø. Dirigent for Ringrider Orkesteret.
1969
Kapelmester Peter Cordsen. Dirigent for Ringrider Orkesteret.
1970
Kapelmester Henry Hejø. Dirigent for Ringrider Orkesteret.
1972 – 1975
Kapelmester Peter Cordsen. Dirigent for Ringrider Orkesteret. Peter har været med til Herrefrokosten – Ringrider Orkesteret i 45 år. Været med i eller foran orkesteret.
1976
Kapelmester Jørn Lylloff.
1977 – 1979
Kapelmester Harald Huus.
1980 – 1982
Kapelmester Jørn Lylloff.
1983 – 1994
Kapelmester Heine Nielsen var dirigent for Ringrider Orkesteret.
Heine var med som musiker i Ringrider Orkesteret fra 1953 – 1983
Heine har spillet under følgende dirigenter:

  • Tscherning Hansen
  • Peter Cordsen
  • Henry Hejø
  • Harald Huus
  • Jørn Lylloff

1995 – 2008
Kapelmester Ernst Wedam var dirigent for Ringrider Orkesteret.
Ernst var med som musiker i Ringrider Orkesteret fra1976 – 1995.
2004
Ringrider Orkesteret har fået nye Uniformsveste. Vestene er røde foran og sorte på ryggen, med ringriderfestens logo i rødt.
2009 – 2014
Kapelmester Jeppe Rasmussen, dirigent for Ringrider Orkesteret.
2015
Kapelmester Michael Môglich Mathiasen, dirigent for Ringrider Orkesteret.
2016 – 2017
Kapelmester Jeppe Rasmussen, dirigent for Ringrider Orkesteret
2018
Kapelmester Gert Skovlod Hattesen, dirigent for Ringrider Orkesteret
2019 – —-
Kapelmester Jeppe Rasmussen, dirigent for Ringrider Orkestere