Om Ringridermuseet

En spændende ramme om et anderledes museum

Find os her
Ringridermuseet i Sønderborg
Kirkegade 8
6400 Sønderborg

Medaljegangen
Her finder du medaljer, sløjfer, ringe, historien om ringriderstatuen, en komplet rytteruniform, heroldhorn og huer, malerier og andet spændende.
Første medalje efter tiår, herefter for hver femte år, en rytter eller komitemedlem har deltaget.
Dokumentstuen
Her finder du et spændende arkiv der fortæller om ringridningen i Sønderborg gennem alle årene, der er avisudklip, der er fotografier, der er plakater, der er breve og der er bøger, Du kan selv gå ombord i arkivskabene og føle historiens vingesus.
Protokolstuen
Her finder du de gamle protokoller, der med sirligt håndskrift, fortæller om beslutninger og planer. Her kan du se hvem der er blevet hhv. konge, kronprins og prins gennem årene og her er billeder af gamle komiteer.
Rytterstuen
Her finder du plancher der fortæller om ringriderhistorien, formandslanser, ridesadel og hovedtøj. Flotte trofæer, æreslanser og et pragtfuldt maleri af rytteroptoget, malet af Fritz Carstensen.

En af Sønderborgs ældste komitéer nu i et af byens ældste huse

Når Sønderborg Kommune har overladt Kirkegade 8 til Ringriderfesten i Sønderborg, så får hermed en af byens ældste komitéer hjemme med arkiv og museum i et af byens ældst bestående huse. Ældre er kun den såkaldte Ringerbolig i Kirkeallé tæt ved Sct. Marie Kirken. Skrædder Søren Jensen lod huset i Kirkegade bygge i 1643 og siden har gavlhuset været ejet og beboet af især skræddere men også af andre håndværkere og skippere. Den sidste beboer var skomager C. A Kümpel indtil sin død i 1969. Blandt ældre Sønderborgere kaldes gavlhuset stadigvæk Den gamle Præstegård. Det har den aldrig været, men benævnelsen skyldes formentlig, at Kirkegade oprindelig var gennemført helt op til kirkegården, som den gang lå omkring kirken, og nr 8 var som det sidste hus i gaden genbo til kirken. Huset, som er fredet i klasse B, overtog kommunen i 1945 og det stod efter 1969 tomt i godt 15 år. Huset forfaldt og først i 1985 besluttede Byrådet at lade huset gennemgribende renovere, og det er nu blevet et værdigt og brugbart hus. I maj 1987 fik Lokalhistorisk Arkiv huset stillet til rådighed indtil det i 2004 flyttede over Kirketorvet og ind i den tidligere Børnehave.  Historisk Samfund for Als og Sundeved besluttede at årbogen i 1989 skulle omhandle Kirkegade 8. Fra bogens meget detaljerede beskrivelse af huset og dets historie er disse facts hentet.

Derfor er et Ringriderarkiv og museum i det gamle hus rigtigt

Ringriderfesten i Sønderborg blev startet i 1888. Desværre findes der så godt som intet materiale fra starten og ind til 1920. Det eneste som findes i arkivet fra den tid er den første plakat fra 1888 samt en plakat fra 1893. Desuden fotokopier af datidens avisers omtale af Ringriderfesten. I begyndelsen af 1990’erne var der ved tilfældighedernes spil blevet samlet forskelligt materiale fra nulevende ryttere og komitémedlemmer. Fra afdødes efterladte er der ligeledes skænket værdifulde effekter. Hovedkomitéen besluttede derfor, at et arkiv skulle realiseres, og det blev Ib Frandsen der med hjælp fra Seniorkomitéen fik opgaven at danne et arkiv- og museumsudvalg. 6.marts 1996 samledes et arkivudvalg bestående af Ib Frandsen, Erwin Johannsen, Henning Clausen og Per Christensen for første gang med det formål at indsamle, registrere og arkivere ringridermateriale, referater, avisudklip, tryksager, diverse effekter, pokaler, medaljer o.m.m. Det langsigtede mål var, at arkiv og effekter skulle danne grundlag for en ønskværdig offentlig tilgængelig ringridersamling. Et mindre arkivrum hos Maskinfabrikken Cormall A/S blev stillet til rådighed, men hurtigt på grund af pladsmangel fik udvalget adgang til et større lokale. Fra forskellig side er der løbende blevet doneret arkivskabe, møbler, kopieringsmaskine, el-skrivemaskine, computer og andet kontorudstyr. En pr-indsats i medierne over for nuværende og tidligere medlemmer af komitéerne blev gennemført. Desuden vindues- og andre udstillinger. Alt gav det så god respons, at særlige klenodier blev placeret på borde og vægge, hvor ikke mindst et meget stort foto i en svær egetræsramme af Ringriderfestens stifter, Georg Hansen, som ringrider til hest, faldt i øjnene. Billedet blev fundet i kælderen i Omsorgcentret i Damgade, hvis etablering Ringriderfestens overskud fra 1888 til 1930 bidrog til. Arkiv rummet blev så fyldt op, at der ikke var plads til mere, og et større lokaler blev påkrævet. Derfor er det rigtigt, at et smukt, bevaringsværdigt gammelt hus og en gammel tradition finder sammen.
Arkivudvalgets medlemmer består i dag af Formand Hans Struck, Ib Frandsen, Johs. Heesch, Bent Thyssen, Martin Johnsen, Erik Dall, og Theodor Tams.
Formanden tager med tak stadig gerne mod tilsagn om ringrider effekter, ring venligst på telefon 74 42 75 75.

Et af de sidste møder der blev afholdt i Ringriderarkivet, Maskinfabrikken Cormall A/S, 27. 3.  2006.

Per
Martin, Jens, Johannes og Per

Lørdag den 8. juli 2006.Indviedes Danmarks første Ringridermuseum.

Ringriderarkivets medlemmer 2010
Ringridermuseets medlemmer 2018

Uden fortid ingen fremtid – derfor et Ringrider Arkiv

Ringriderfesten i Sønderborg har intet arkivmateriale siden starten i 1888. Først fra 1921 findes der protokoller. Meget fra de første år er gået tabt i tidens løb af forskellige årsager. Enkelte effekter som plakater findes dog. Den allerførste plakat fra 1888 samt en fra 1893. Derefter er der et spring op til 1921, hvor efter plakatsamlingen med få undtagelser er komplet. I gangen på Socialforvaltningens bygning i Kastaniealle er ophængt 30 plakater i ramme, og et stort antal findes i Museets magasin på Sønderborg Slot. Her findes også en fin lille ringriderstatuette, som Ringriderfestens stifter, købmand Georg Hansen modtog i 1912 ved den 25. Ringridning. Desuden formandslanser og flere effekter.

I begyndelsen af 1990’erne var der af interesse for Ringriderfestens historiske fortid og ved tilfældighedernes spil samlet forskelligt materiale fra såvel nulevende ryttere og komitémedlemmer. Desuden var der fra afdødes efterladte overgivet værdifulde effekter til Ringriderkomitéen. Hovedkomitéen besluttede derfor, at et arkiv skulle realiseres, og det blev for Seniorkomitéen en naturlig opgave, at danne et Arkiv- og Museums-udvalg. Et mindre arkivrum hos Maskinfabrikken Cormall A/S blev velvilligst stillet til rådighed, senere fik arkivet tildelt et større lokale. Fra forskellig side er blevet doneret arkivskabe, møbler, kopieringsmaskine, elskrivemaskine og andet kontorudstyr.

6. marts 1996 samledes arkiv-udvalget for første gang med det formål at indsamle, registrere og arkivere ringridermateriale, referater o.l. Desuden med det langsigtede mål, at arkiv og effekter skulle danne grundlag for en ønskværdig offentligt tilgængelig ringridersamling. Ud over opfordring til Ringriderfestens nuværende og tidligere komitémedlemmer, om at betænke arkivet, blev det til flere pr-indslag i Radio Syd, et enkelt direkte under et arkivudvalgsmøde, omtale i lokale medier samt Jyllands-Posten. Alt gav det god respons, og arbejde til udvalgets medlemmer, som i denne første periode mødtes hver tirsdag. Alt materiale blev sorteret og registreret efter en fastlagt inddeling. Særlige klenodier blev placeret på borde og vægge, således at arkivet  præsenterede sig som et mini-museum. Blandt meget bør måske nævnes et stort foto i en svær egetræsramme af Ringriderfestens stifter, Georg Hansen, som dukkede op. Det havde stået i kælderen på Omsorgscentret i Damgade, hvis etablering Ringriderfestens overskud fra 1888 indtil 1930 bidrog med, et efter datidens stort beløb. Også herfra kom et par indrammede billeder af datidens imposant udseende komitémedlemmer. Omkring Georg Hansens billede er fotos af samtlige formænd siden blevet placeret. Desuden et brunligt foto i smuk ramme af den første Ringriderplads i 1888. Et maleri af ryttere i galgen, malet af Godtfred Hansen i 1928. Bowler og sølvtøj givet som præmier de første år. To formandslanser. Det første heroldhorn. En rød musikerkasket fra 1925. En klapstol mærket “Sønderborg Amts Ringriderfest”. En meget stor samling medaljer, faneplader og plaketter. Bøger og skrifter omhandlende Ringriderfesten, det ældste en bog “Lauenburgischer Haushaltungs-kalender 1906”. Arkivskabene rummede mere end 1000 fotos fra samtlige ringridninger og tilsvarende presseudklip. Desuden findes gamle film, videoer med Ringrider-optagelser fra såvel danske som udenlandsk tv-stationer, lakgrammofonplader med Ringridermarchen fra 1948. Lydbånd fra frokosten i 1966 og jubilæumsfrokosten i 1988. Selvfølgelig også ringtyper, seletøj og galgevimpler fra tiden, hvor hver galge havde sin farve vimpel.

Efter at den basale opbygning af arkivet er sket, samledes arkivudvalget nu to gange om måneden.
Der var stadig megen finsortering lige såvel som der kom nyt materiale til, og nye mål blev sat for arbejdet. Pladsen var blevet meget trang, derfor blev der arbejdet for at finde egnede lokaliteter. Arkivet efterlyser stadig med tak historisk ringridermateriale.
Ring venligst til Formand Hans Struck, telefon 74 42 75 75.

Per Christensen. 2013.