Litteraturliste

Bøger om ”Ringriderfesten i Sønderborg” – udgivelser 1912 – 2013

C. Maiböll
Festschrift zum 25 järigen Jubiläum des Sonderburger Kreis-Ringreiterfestes am 7.8.9. Juli 1912
Festskrift til 25 – aars Jubilæum for Sønderborg Kreds – Ringriderfest d. 7.8.9. Juli 1912.
Udgivet af J. Rasmussen, Sønderborg
(Findes på Ringridermuseet.)

Svend Wisse, redaktion
Amts-Ringriderfesten i Sønderborg Festskrift i anledning af den 50. Ringriderfest i 1948
Udgivet af Hovedkomiteen for Sønderborg Amts Ringriderfest, Redigeret af Svend Wisse.
Trykt i Dybbøl-Postens Bogtrykkeri, Sønderborg.
(Findes på Ringridermuseet.)

Poul G.Larsson, P.O.Struckmann og Per Christensen, redaktion:
Ringridning i Sønderborg 1888 – 1988. 100 år
Skrevet på grundlag af bogen, af J. Slettebo: Heste (1985),
samt protokoludskrifter og andre oplysninger samlet af J. Slettebo og redaktionen.
Produktion og tryk: Bruuns Emballage Sønderborg Aps.
(Findes på Ringridermuseet.)

Erik Dall og Per Christensen:
En galop gennem 125 års RINGRIDERFEST i Sønderborg
Samlet og redigeret af Erik Dall og Per Christensen
Produktion og tryk: Langenberg Grafisk A/S
(Findes på Ringridermuseet.)

Jens Schmidt, redaktion:
Et torv og en statue
Tryk: Langenberg Tryk- og Reklameservice, Sønderborg. 1998.
(Findes på Ringridermuseet.)

Øvrige henvisninger

Sam og Beryl Epstein:
A holiday book: European Folk Festivals, (side 57 – 59)
Garrard Publishing Company, Illinois
(Findes på Ringridermuseet.)

Jørgen Paulsen:
Augustenborg ∙ Slottet ∙ Flækken ∙ Fyrstehuset
G.E.C. Gads Forlag, København. 1981. ISBN 87-12-68362-0

Birgitte Adolphsen:
Dagbog for Birgitte, (side 74 – 76)
Andreas Clausens Boghandel, Sønderborg, ISBN 87-87379-25-2
(Findes på Ringridermuseet.)

Lauenburgischer Haushaltungskalender,1906
Das Kreisringreterfest in Sonderburg (side 52 – 53)
H.H.C. Freystatzky’s Buchdruckerei in Ratzeburg,
(Findes på Ringridermuseet.)

Jørgen Koldbæk (artikel):
De 400 riddere i Sønderborg, (side 43 – 57)
Fogtdals Magasin om Danmark nr.1/1981.
(Findes på Ringridermuseet.)

Henrik Ussing:
Det gamle Als
H.C.Lorenzens forlag, 1998.

Diverse avisudklip
1888 til dato
(Findes på Ringridermuseet.)

Bjarke Larsen:
Galgenhumor
Forlaget Pressto, Sønderborg, ISBN 87-90333-00-4
(Findes på Ringridermuseet.)

Jørgen Bromand og Jørgen Slettebo:
Heste på Als og Sundeved
Historisk Samfund for Als og Sundeved, Bind 63, 1985
Sønderborg Bogtrykkeri, ISBN 87 87 153-18-1
(Findes på Ringridermuseet.)

Lena Rangstrøm:
Karl XI’s karusell 1672, (side 16 – 37)
AB Kurirtryck, Katrineholm 1995, ISBN 0024-5372
(Findes på Ringridermuseet.)

Boye Andersen og Jørgen Slettebo, redaktion:
Kirkegade 8, Sønderborg
Historisk Samfund for Als og Sundeved, Bind 67, 1989
Dy-Po Tryk, Sønderborg. ISBN 87-87153-07 6
(Findes på Ringridermuseet.)

Kurt Møller Madsen:
Markedsgøgl og cirkusløjer, (side 10 – 11)
Lademann Forlagsselskab, København, 1970,
(Findes på Ringridermuseet.)

Lorezen Christensen, Chr. Fægteborg og Jørgen Slettebo:
Med Hugo Matthiessen gennem Sønderborg, Augustenborg og Nordborg
Historisk Samfund for Als og Sundeved, Bind 72, 1994
Dy-Po Tryk, Sønderborg. ISBN 87-87153-

Leopold Kretzenbacher:
Ringreiten, Rolandspiel und Kufenstechen
Klagenfurt 1966

Hanne Thrane (artikel)
Ringriderpølsen, (side 8 – 9)
Sugekoppen, Blæksprutterne, Sønderborg.
(Findes på Ringridermuseet.)

Carl J.Bock, Lisbeth Jespersen samt Peter og Frede Strusk:
Ringridning i Broager, 100 års jubilæum
Ihle grafisk produktion, Broager
(Findes på Ringridermuseet.)

Svend Wisse, redaktion:
Ringridning i Sønderborg
Udgivet af Historisk Samfund for Als og Sundeved, 1948.

Per Christensen:
Ringridnings historier
Privat tryk
(Findes på Ringridermuseet.)

Robert Hule:
Sønderborg billeder fra en svunden tid
a/s Dy-Po Tryk, Sønderborg. 1982. ISBN 87-9881 73-0-2

Holger Hjelholt, redaktion:
Sønderborg Bys Historie, bind I og II
Dy-Po Bogforlag, Sønderborg. 1960

Dybbøl – Posten
Årgang 1872 – 1964
(Sønderborg Bibliotek)

Sonderburger Zeitung
Årgang 1888 – 1914
(Sønderborg Bibliotek)

Jydske Tidende
Årgang 1938 – 1997
(Sønderborg Bibliotek)

Foto

Arkivet på Sønderborg Slot
Arkivet på Ringridermuseet
Arkivet på Lokalhistorisk Museum
Private foto