Herolder

Herolder – fra Ridderturneringer til Ringriderfester

En herold var i Middelalderen oprindelig Ridderens Budbringer og Fortæller om Ridderens dyder og formåen, også når Ridderen deltog i de drabelige ridderturneringer. Allerede i 1897 skabte Ringriderfesten i Sønderborg traditionen med at lade 2 herolder ride foran optoget og med deres hornsignaler fortælle publikum, at nu kommer ringriderne på deres vej til dysten. I 1900 blev det til 4 herolder. Denne tradition blev fortsat til og med 1914, da første verdenskrig brød ud, og Ringriderfesterne måtte holde en pause.
Da Ringriderfesterne påbegyndtes igen i 1921 deltog 5 herolder, og for en sikkerheds skyld lånte man 5 ”tolle” heste fra Exportbryggeriet, de efterfølgende år deltog 4.På grund af besættelsen af Danmark i 1940 samt den anden verdenskrig blev festen aflyst i 1940, 1943, 1944 og 1945.
I 1946 red og blæste herolderne på ny foran optoget, ligeledes i årene der efter.
Da dragterne ikke var nået frem til søndagen i 1955 manglede herolderne i optoget.
I 1965 kiggede publikum en ekstra gang efter herolderne, da det var unge piger fra Sønderborg Rideklub – uden at blæse i hornene.
Først i 1967 etablerede rytterkomiteen en 4 mands stor herold gruppe og året efter blev det til de 6 mand, som i dag. Nyt blev også, at herolderne med deres hornsignal kaldte rytterne til galgerne efter en pause.
Herolderne har repræsenteret Ringriderfesten og Sønderborg by ved at optræde til hest eller ril fods ved utallige og forskellig artede arrangementer ud over selve optoget.

Som optakt til Ringridershowet i København og i flere danske byer. I 1969 og 1974 i forbindelse med en udstilling i en bank på Strøget i København og udstillingen ”Nord og syd for Flensborg” i Københavns Rådhushal, hvor fra herolderne red i spidsen for ringriderne ned ad Strøget til Kongens Have med ringridning gennem Chr.Vs galger.Udenlandsk ved Flensburgs 700 års jubilæum i 1984, hvor herolderne red foran de sønderjydske ringriderformænd i et gigantisk jubilæumsoptog gennem de af publikum totalt pakkede gader. I 1997 fløje herolder med ”Chr.II” på en vellykket presse tur til Lumley Castle i engelske New Castle, og det samme til Luxembourg da Cimber Air åbnede en rute der til.

1997
Pressetur til Newcastle i England

Flest gange har herolderne dog medvirket i Sønderborg for gæster ude fra ved kongresser og møder dels i Ringridershowet, og når ”Christian II” bød velkommen til byen på Sønderborg Slot. Alt i alt for et halvhundrede tusinde gæster, lige fra enkelte  VIPs som i 1989, hvor herolderne blæste et velkommen til den tyske Bundespräsident med frue ved porten til Sønderborg Slot og til 20.000 spejdere i en lejr på Kær Halvø i 1995. Nu hvert år på tirsdage i juni, juli og august efter den i 2007 reetablerede ringrendingsbane fra 1650 ved Sønderborg Slot, har herolderne blæst for et stort publikum, pr.2012 i alt 6.000, når ringridere også i Middelalder dragter demonstrerer den ædle sport. I de senere år har herolderne også deltaget i ringriderjubilæer i Gråsten, Sundsmark, Skovby og Ulkebøl/ Hørup ringridninger.
Heroldernes deltagelse i selve optoget og under de mange forskellige arrangementer og fremstød har også betydet den vældige pr som fotografering og tv-optagelser til presse, TV og video har givet Ringriderfesten og Sønderborg. Ikke mindst når de er blevet kommenteret efter præsentationen. Såvel hos familierne som i medierne og flere gange i TV, såvel tysk samt i engelsk, amerikansk, italiensk, ungarsk og adskillige gange i dansk TV.

Ringriderfanfaren og Frau Bundespräsidenten
Ringridermarchen er egentlig en tysk fanfaremarch fra sidst i 1800-tallet. Egentlig hedder den Fehr Belliner Reitermarch. Tyskerne sang den med deres egen tekst til den indledende fanfare, da deres Kaiser Wilhelm, som følge af nederlaget i 1. Verdenskrig var blevet tvunget til eksil i Holland: ”Wir wollen unsern alte Kaiser Wilhelm wieder hab´n”. Herolderne blæser også de første takter af denne fanfare, når de fører optoget gennem byen. I 1989 havde Sønderborg besøg af den tyske Bundespräsident Richard von Weizsäcker med frue, og en fin modtagelse på Sønderborg Slot var arrangeret. Herolderne til hest dannede espalier foran slottets port. Da præsidentparret trådte ud af bilen blæste herolderne fanfaren. Fru Wieizsäcker standsede op ved porten, trak sin mand smilende i ærmet og gjorde ham opmærksom på, hvad der blev blæst, hvor efter parret vendte sig og vinkede til herolderne.

Herolderne har også blæst for de Royale
I 1995 lå Kongeskibet Dannebrog ved Slotskajen, og den royale familie overværede fra en tribune optogets afmarch fra slottet med herolderne i spidsen. Desuden har herolderne blæst for Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary det år, 2004, da de var blevet gift og besøgte Sønderborg. Lige såvel som for Prins Joachim ved Idrætshøjskolens 50 års jubilæum i 2002 blev budt velkommen af herolderne.

Herolderne – løst og fast
2001 blev et begivenhedsrigt år for herolderne, idet en personaleforening blev stiftet: R.i.S.H.F. = Ringriderfesten i i Sønderborg’s Herolders Sociale Forening. Foreningens formål er at medvirke til at styrke det sociale sammenhold blandt medlemmerne og samtidig medvirke til at løse økonomiske problemer, der kan opstå ved at skulle møde op, når herolderne ønskes ud over Ringriderfesten. Herolderne havde hidtil haft indslag ved Ringriderfestens Herrefrokost, men i 1999 blev de fritaget for denne opgave. Der var ofte ”problemer”, når de også skulle deltage i aftenens Lys-Tattoo.
2005 fik herolderne nye horn med ventiler. Der giver mulighed for 3 toner ekstra. De gamle horn hænger nu i Ringridermuseet sammen med et herold horn fra tyverne og gamle herold hatte. I 2010 fik herolderne to pauker og en paukist.
Per Christensen. Maj. 2013

Noder

Afspil musikken ovenfor.

I baggrunden hører du følgende:
1.   Reveille.
2.   Ringrider.
3.   Fanfare 1.
4.   Fanfare 2.
5.   Sønderborg.
6.   Per.
7.   Nordborg.
8.   Husar.
9.   Alsinger.
10.   Retræte.

Dette spilles af 7 Herolder – Sønderborg Ringridning:
Formand, Henrik Petersen
Peter Duus
Carsten Jefsen
Jørgen Jensen
Søren Vestergaard Jensen
Peter Petersen
Paukist, Steen Norby Nielsen
CD med 10 fanfarer