Tattoo

Fra Tappenstreg til Tattoo

”Mallebrok er død i krigen” er en gammel bør­nesang. Mallebrok var den engelske Hertug John Churchil Marlborough, der som general i 1700 tallet var chef for de engelske styrker, som kæm­pede på fastlandet. I Holland hørte han signalet Tapp Toe, når de hollandske soldaters marketen­dere om aftenen skulle slå tap i tønde og stoppe for udskænkningen af øl. Han tog skikken og or­det med til England, hvor det blev til Tattoo. På dansk blev det til en Tappenstreg. Slå tappen i tønden og en streg ved øllets højde i tønden, når en officer med en deling soldater og en hornblæ­ser gik fra værtshus til værtshus. Da Københavns fæstningsværker blev sløjfet i 1866, var der ikke mere mulighed for at kalde soldaterne hjem med Tappenstregen. Det engelske Tattoo blev til det vi kender i dag, størst vel nok The Millitary Tat­too på Edinburgh Castle og det store Internatio­nale Tattoo i Bremen.

I 1893 afviklede Ringriderfesten sin første Tap­penstreg, formentlig gennemført af musikere i civil fra Regimentsorkesteret, der lå på Sønder­borg Slot. Arrangementskomitéen engagerede i 1963 for første gang et engelsk militærorkester til at deltage i såvel optoget som i Tattooet. I 1946 havde man ganske vist et skotske militærorkester fra baser i Tyskland. men kun med et Tattoo. Der har med ganske få undtagelser hvert år siden været deltagelse af mindst et ofte to engelske or­kestre. En følgevirkning blev, at andre udenland­ske militærorkestre også kom. Fra USA, Holland, Frankrig, Tyskland, Rusland og Polen. Tidligt var selvfølgelig også forskellige danske såvel til fods som til hest. Danske og udenlandske civile orke­stre har også deltaget i såvel optog som Tattoo. Fra 1960 Sønderborg Pigegarde og fra 1981 den nuværende Sønderborg Garde. I 2006 kom Søn­derborg Pipes and Drums til. Desuden gennem årene mange danske garder. Af udenlandske ci­vile orkestre og garder har der været deltagelse fra USA, England, Norge, Sverige, Finland, Hol­land, Belgien, Tyskland og Kenya. Tattooet ved Ringriderfesten i 1963 blev starten på endnu en flot og god ringridertradition. Må den som alle de andre gode traditioner blive til glæde for ryt­terne og festens mange tusinde gæster. Arrange­mentskomitéen tænker ikke alene på at sørge for, at publikum får såvel noget for øjet som for øret, men også for ganen, da de i 2005 fik Bryggeriet Fuglsang til at stille øl- og vandvogne på stadion.
Per Christensen 2013

Tappenstreg

1961Tappenstreg gennem byen til ringriderpladsen af Gardehusarregiments Hesteeskorte, Jydske Trænregimentets Tambourkorps og en deling soldater, samt byens uniformerede korps. Lørdag kl. 21.00.

Tattoo på stadion

1946The Irish Guards – The Scottisch Guards – The Seaford Highlanders.
65 Piber og Trommer. Mandag kl. 18.45.
1956Roskilde Garden. 65 farvestrålende gardister – 25 mands orkester.
Søndag kl. 16.30.
1957Vejen Garden – Stor rideopvisning. Lørdag kl. 20.00.
 Vejen Garden – Stor rideopvisning. Søndag kl. 16.00.
1958Odense Pigegarde. 25 musikere, 30 gardere og 5 officerer.
Søndag kl. 16.00.
1959Sønderborg Pigegarde. Tirsdag kl. 20.15.
1960Sønderborg Pigegarde. Tirsdag kl. 19.30
1961Sønderborg Pigegarde. Tirsdag kl. 19.30.
1962Sønderborg Pigegarde. Tirsdag kl. 19.30.
1963Hjemmeværnsdistrikt Himmerlands trommekorps
– Opvisning af militærpolitiet fra Vorup kaserne. Lørdag kl. 20.30.
 Hjemmeværnsdistrikt Himmerlands trommekorps
– Opvisning af militærpolitiet fra Vorup kaserne. Søndag kl. 16.00.
 The Royal Fusiliers – Hjemmeværnsdistrikt Himmerlands trommekorps
– Opvisning af militærpolitiet fra Vorup kaserne. Søndag kl. 20.00.
 The Royal Fusiliers – Opvisning af militærpolitiet fra Vorup kaserne.
Mandag kl. 20.00.
 The Royal Fusiliers. Tirsdag kl. 16.00.
 Sønderborg Pigegarde. Tirsdag kl. 19.30.
1964The Regimental Band and Drummers of The 11th Hussars Prince Alberts Own
– The Worchestershire Regimental Band
– Sønderborg Rideklubs springkvadrille. Lørdag kl. 20.00.
 The Regimental Band and Drummers of The 11th Hussars Prince Alberts Own
– The Worchestershire Regimental Band
– Sønderborg Rideklubs springkvadrille.
Søndag kl. 16.00 og kl. 19.30.
 The Regimental Band and Drummers of The 11th Hussars Prince Alberts Own
– The Worchestershire Regimental Band
– Sønderborg Rideklubs springkvadrille.
Mandag kl. 20.00.
 The Regimental Band and Drummers of The 11th Hussars Prince Alberts Own
– The Worchestershire Regimental Band
– Sønderborg Rideklubs springkvadrille.
Tirsdag kl. 16.00 og kl. 19.30
1965The Royal Fusiliers – The United States Army Europe Band.
Lørdag kl. 20.00.
 The Royal Fusiliers – The United States Army Europe Band.
Søndag kl. 16.00.
 The Royal Fusiliers – The United States Army Europe Band
– Sønderborg Pigegarde. Søndag k. 19.30.
 The Royal Fusiliers – The United States Army Europe Band
– Nordals Rideklub, ride tattoo. Mandag kl.19.30.
 The Royal Fusiliers – The United States Army Europe Band.
Tirsdag kl. 19.30.
1966The Royal Fusiliers – De Trommelaere van Rosendaele.
Lørdag kl. 20.00.
 The Royal Fusiliers – De Trommelaere van Rosendaele.
Søndag kl. 16.00.
 The Royal Fusiliers – De Trommelaere van Rosendaele
– Sønderborg Pigegarde. Der var 135 musici. Søndag kl. 19.30.
 The Royal Fusiliers – De Trommelaere van Rosendaele
– Sønderborg Rideklub, ride tattoo. Mandag k. 20.00.
 The Royal Fusiliers – De Trommelaere van Rosendaele
. Tirsdag kl. 19.30.
1967The Gordon Highlanders og militæropvisning.
Lørdag kl. 20.00.
 The Gordon Highlanders
– Slesvigske Fodregiments Musikkorps og demonstration af
moderne våben af Infanteriets Befalingsmandsskole i Sønderborg.
Søndag kl. 16.00.
 The Gordon Highlanders
– Slesvigske Fodregiments Musikkorps og militæropvisning.
Søndag kl. 19.30.
 The Gordon Highlanders
– Sønderborg Pigegarde.
Mandag kl. 19.30.
 The Gordon Highlanders.
Tirsdag kl. 19.30
1968The Regimental Band of The 11th Hussars Prince Alberts Own
– Det Kongelige Hollandske Luftvåbens Orkester.
Lørdag kl. 20.00.
 The Regimental Band of The 11th Hussars Prince Alberts Own
– Det Kongelige Hollandske Luftvåbens Orkester.
Søndag kl. 16.00 og kl. 19.30.
 The Regimental Band of The 11th Hussars Prince Alberts Own
– Det Kongelige Hollandske Luftvåbens Orkester.
Mandag kl. 20,00.
 The Regimental Band of The 11th Hussars Prince Alberts Own
– Det Kongelige Hollandske Luftvåbens Orkester – Sønderborg Garden. Tirsdag kl. 19.30.
1969The Military Band of The Kings Own Scottish Borderers
– Pips and Drums The Kings Own Scottish Borderers.
Lørdag kl. 20.00.
 The Military Band of The Kings Own Scottish Borderers
– Pips and Drums The Kings Own Scottish Borderers.
Søndag kl. 16.00.
 The Military Band of The Kings Own Scottish Borderers
– Pips and Drums The Kings Own Scottish Borderers
– Sønderborg Pigegarde.
Søndag kl. 19.30.
 The Military Band of The Kings Own Scottish Borderers
– Pips and Drums The Kings Own Scottish Borderers.
Mandag kl. 20.00
 The Military Band of The Kings Own Scottish Borderers
– Pips and Drums The Kings Own Scottish Borderers.
Tirsdag kl. 19.30.
1970Gardehusarregiments Hesteeskorte
– 22. Batalion de Chasseurs Alpine
– The Kings Own Royal Borderers
– Søværnets Tambourkorps.
Lørdag kl. 20.00.
 The Kings Own Royal Borderers
– Den Kongelige Livgardes Tambourkorps
– Gardehusarregiments Hesteeskorte
–  Søværnets Tambourkorps
– 60 Ollerup piger
– Vidar drenge
– OD-piger.
Søndag kl. 16.00.
 The Kings Own Royal Borderers
– Den Kongelige Livgardes Tambourkorps
– Gardehusarregiments Hesteeskorte
– Søværnets Tambourkorps.. Søndag kl. 19.30.
 The Kings Own Royal Borderers
– Den Kongelige Livgardes Tambourkorps
– Gardehusarregiments Hesteeskorte
– Politihundeopvisning.
Mandag kl. 20.00.
 The Kings Own Royal Borderers
– Den Kongelige Livgardes Tambourkorps
– Gardehusarregiments Hesteeskorte
– Politihundeopvisning.
Tirsdag kl. 19.30.
1971The Band of the 16th/5th Quuens Royal Lancers
– The Queens Regiment – Sønderborg Politihundeopvisning
– Dansk Køre Selskab præsenterer 15 engelske, danske og tyske hestekøretøjer.
Lørdag kl. 20.00.
 The Band of the 16th/5th Quuens Royal Lancers
– The Queens Regiment
– Sønderborg Politihundeopvisning
– Dansk Køre Selskab præsenterer 15 engelske, danske og tyske hestekøretøjer.
Søndag kl. 16.00 og kl. 19.15.
 The Band of the 16th/5th Quuens Royal Lancers
– The Queens Regiment
– Sønderborg Politihundeopvisning
– Dansk Køre Selskab
– Ods rytmehold. Mandag kl. 20.00.
 The Band of the 16th/5th Quuens Royal Lancers
– The Queens Regiment
– Sønderborg Politihundeopvisning
– Dybbøl Teenager gymnastikhold.
Tirsdag kl. 19.15.
1972Jugendspielmannzug Stade
– Haderslev Pigegarde
– 100 dygtige gymnastik
-piger fra OD
– Sønderborg Taekwon-do-klub
– Sønderborg Politihundeforening med 6 hunde.
Søndag kl. 16.00 og kl. 19.15.
 Jugendspielmannzug Stade, Vesttyskland
– Holbæk Garden
– Taekwon-do-klub
– Politihundeforening med 6 hunde. Tirsdag kl.19.15
1973Eentracht Maakt Macht, Holland, 45 mand
– Søværnets Tambourkorps, 35 mand
– Hjemmeværnets Himmerlands Trommekorps
– Sønderborg Politihundeforening. Lørdag kl. 20.00.
 Eentracht Maakt Macht
– Søværnets Tambourkorps
– Hjemmeværnets Himmerlands Trommekorps
– Motionsgymnaster, Damer, Vester Sottrup.
Søndag. kl. 16.00 og kl. 19.15.
 Eentracht Maakt Macht
– Tveit Unions Musikkorps, Norge, 75 mand
– Søværnets Tambourkorps.
Mandag kl. 20.00.
 Eentracht Maakt Macht
– Tveit Unions Musikkorps, Norge, 75 mand
– Søværnets Tambourkorps.
Tirsdag kl. 19.15.
1974Exelcior Band, Rotterdam 25 mand
– Goldstar Majoretten, 30 piger
– Tveit Unions Musikkorps
– Søværnets Tambourkorps.
Søndag kl. 16.00 og kl. 19.15.
 Exelcior Band, Rotterdam 25 mand
– Goldstar Majoretten, 30 piger
– Tveit Unions Musikkorps
– Søværnets Tambourkorps.
Tirsdag kl. 19.15.
1975Slesviske Fodregiments Tambourkorps
– Kvindeligt Flyverkorps
– Fanfarenkorps Grossen Linde
– Gladsaxe Pigegarde
– Esbjerg Postbudes Musikkorps
– Flyvestation Skrydstrups Hundetjeneste.
Søndag kl. 16.00.
 Slesviske Fodregiments Tambourkorps
– Kvindeligt Flyverkorps
– Fanfarenkorps Grossen Linde
– Gladsaxe Pigegarde
– Esbjerg Postbudes Musikkorps.
Søndag kl. 19.15.
 Slesviske Fodregiments Tambourkorps
– Fanfarenkorps Grossen Linde
– Gladsaxe Pigegarde.
Tirsdag kl. 19.15.
1976Tveit Unions Musikkorps
– Haugesund Drillkorps
– Stahere Boys (Kenya)
– Esbjerg Postbudes  Musikkorps
– FDF/FPF Orkester, Nordborg.
Søndag kl. 16.00 og kl. 19.00.
 Tveit Unions Musikkorps
– The Prince of Wales Own Regiment of Yorkshire.
Tirsdag. kl. 19.00.
1977The Prince of Wales Own Regiment
– The Band of the 16th/5th Queens Royal Lancers
– Odense Stålskibsværfts Orkester.
Søndag kl. 16.00 og kl. 19.00.
 The Prince of Wales Own Regiment
– The Band of the 16th/5th Queens Royal Lancers.
Tirsdag kl. 19.00.
1978The Prince of Wales Own Regiment
– The Royal Hussars
– Jugend Spielmanszug Stad Mölln
– Esbjerg Veteranorkester
– Broager Brandværns Orkester og Tambourkorps.
Søndag kl. 16.00 og kl. 19.00.
 The Prince of Wales Own Regiment
– The Royal Hussars. Tirsdag kl. 19.00.
1979The Duke of Edinburghs Military Band
– Jugend Spielmanszug Stad Mölln
– Hakedals Musikkorps
– Broager Brandværns Orkester og Tambourkorps
– Varde Garden
– Løgstør Garden.
Søndag kl. 16.00 og  kl. 18,45.
 The Duke of Edinburghs Military Band
– Heeres Musikkorps 3, 3. Panserdivision
– Hakedals Musikkorps
– Løgstør Garden Tirsdag kl. 18,45.
1980The Royal Artillery Mounted Band
– The 5th Inniskilling Dragoon Guards
– Osterode Fanfarenzug, Harzen
– Jugend Spielmanszug Stad Mölln
– Gråsten/Egernsund Brandværns Orkester.
Søndag kl. 16.00 og kl. 18,45.
1981The Queens Own Hussars
– The Worchestershire and Sherwood Forresters Regimenrt
– The Royal  Artillery Mounted Band
– Sønderborg Garden. Søndag kl. 16.00 og kl. 18,45.
 Årets nyhed, Galla lystattoo 1981: The Queens Own Hussars
– The Worchestershire and Sherwood Forresters Regimenrt
– The Royal Artillery Mounted Band
– Sønderborg Garden. For første gang man havde et lys-tattoo, Mandag kl. 22.15.
1982The Royal Green Jackets – The Kings Own Scottish Borderers
– Danehof Garden – Sønderborg Garden. Søndag kl. 16.00 og kl. 18,45.
 Lystattoo. The Royal Green Jackets
– The Kings Own Scottish Borderers
– Sønderborg Garden. Mandag kl. 22.15.
1983The Kings Own Scottish Borderers
– Sønderborg Garden – Odense Pigegarde
– Danmarks Garden, København
– Løgstør Garden. Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. The Kings Own Scottish Borderers
– Sønderborg Garden – Odense Pigegarde
– Danmarks Garden, København – Løgstør Garden. Mandag kl. 22.00.
1984The Royal Green Jackets – Ronnebydraget
– Sønderborg Garden – Gråsten Garden. Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. The Royal Green Jackets
– Ronnebydraget – Sønderborg Garden
– Gråsten Garden. Mandag kl. 22.00.
1985Gardehusarregiments Hesteeskorte
– The Quebec Band – Sønderborg Garden
– Den Sønderjydske Garde. Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. The Quebec Band
– Den Sønderjydske Garde – Sønderborg Garden. Mandag kl. 22.00.
1986The Royal Hussars – Sønderborg Garden
– Broager Brandværns Orkester – Ringkøbing Garden. Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. The Royal Hussars – Prinsens Livregiment
– Sønderborg Garden – Broager Brandværns Orkester. Mandag kl. 22.00.
1987The Military Band of the Staffordshire Regiment
– Sønderborg Garden – Den Sønderjydske Garde
– Nordals FDF – Himmerlands Trommekorps. Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. The Military Band of the Staffordshire Regiment
– Sønderborg Garden – Den Sønderjydske Garde
– Varde Garden. Mandag kl. 22.00.
19882nd Royal Anglian – The Queens Dragoon Guards
– US Airforce Band, Serenade in Blue
– Gardehusarregiments Hesteeskorte
– Broager Brandværns Orkester og Tamburkorps
– Sønderborg Garden – Gråsten Garden –
 Den Sønderjydske Garde – Bjørneborg Arbejder Kapel
– Undomsorkester Shoreline – Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. Sigtuna Big Ban Black Cow – 2nd Royal Anglian
– The Queens Dragoon Guards – US Airforce Band
– Bjørneborg Arbejder Kapel
– Broager Brandværns Orkester og Tamburkorps
– Den Sønderjydske Garde – Gråsten Garden –
 Sønderborg Garden – Herolderne
– Gardehusarregiments Hesteeskorte. Mandag kl. 22.00.
1989The Royal Scots Dragoon Guards
– Randers Garden – Varde Garden
– Sønderborg Garden. Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. The Royal Scots Dragoon Guards
– Greenwill High School Band – Randers Garden
– Sønderborg Garden – Herolderne. Mandag kl. 22.00.
1990The Military Band of The Staffordshire Regiment
– Regimental Band of The Royal Anglians
– 6. Juli Garden, Fredericia – Gråsten Garden
– Sønderborg Garden. Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. Regimental Band of The Royal Anglians
– The Military Band of The Staffordshire Regiment
– Sønderborg Garden – Herolderne. Mandag kl. 22.00.
1991The Military Band of The Staffordshire Regiment
– Regimental Band of The Royal Anglians
– Aarhus Pigegarde – Den Sønderjydsk Garde
– Sønderborg Garden. Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. Regimental Band of The Royal Anglians
– The Military Band of The Staffordshire Regiment
– Sønderborg Garden – Herolderne. Mandag kl. 22.00.
1992The Royal Scots Dragoon Guards
– The Devonshire and Dorset Regiment
– The 22nd Chesire Regiment
– Nittedal & Hakadal Janitsjar
– Tveit Union Musikkorps
– Sønderborg Garden. Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. The Devonshire and Dorset Regiment
– The 22nd Chesire Regiment
– The Royal Scots Dragoon Guards
– Sønderborg Garden
– Herolderne. Mandag kl. 22.00.
 Lystattoo mandag aften i helt ny dimension.
Leif Møller og Gunnar Hansen havde i flere måneder
arbejdet på at bygge en kæmpe baggrundskulisse.
Baggrundskulisse illuderer Sønderborg Slot på  flotteste vis.
1993The Royal Anglians Regiment – The 22nd  Cheshire Regiment
– The Representative Orchestra of The Warzaw Military Districht
– The Red Army Band Moskva – Sønderborg Garden.
Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. The Royal Anglians Regiment –
he 22nd  Cheshire Regiment 
– The Representative Orchestra of The Warzaw Military Districht
– The Red Army Band Moskva – Sønderborg Garden
– Herolderne. Mandag kl. 21.30.
1994The Royal Electrical and Mechanical Enginerees Band
– The Representative Orchestra of the Air Forces and Air Defence Band
– Tveit Union Musikkorps – Odense Pigegarde – Sønderborg Garden
– 12 puslinge- motocross kører
 demonstrere, at de kunne håndtere en motorcykel
– 20 piger og drenge fra Vidar, gav opvisning.
Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. The Royal Electrical and Mechanical Enginerees Band
– The Representative Orchestra of the Air Forces and Air Defence Band
– Tveit Union Musikkorps – Sønderborg Garden
– Herolderne. Mandag kl. 21.30.
1995The Highland Band of the Scottish Division
– The Royal Tank Regiment – Tveit Union Musikkorps
– Sønderborg Garden. Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. The Highland Band of the Scottish Division
– The Royal Tank Regiment – Tveit Union Musikkorps
– Sønderborg Garden. Mandag kl. 21.30.
1996The Royal Tank Regiment – Tveit Union Musikkorps
– Rödemis – Sønderborg Garden. Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. The Royal Tank Regiment
– Tveit Union Musikkorps
– Gardehusarregiments Hesteeskorte
– Sønderborg Garden – Herolderne. Mandag kl. 21.30.
1997The Highland Band of the Scottish Division
– The Band of the Royal Tank Regiment
– Band of the Royal Tank Regiments Pipes and Drums
– Tveit Union Musikkorps
– Sønderborg Garden. Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. The Highland Band of the Scottish Division
– The Band of the Royal Tank Regiment
– Band of the Royal Tank Regiments Pipes and Drums
– Tveit Union Musikkorps – Sønderborg Garden
– Herolderne. Mandag kl. 21.30.
1998The Highland Band of the Scottish Division
– The Band of the Royal Tank Regiment
– Band of the Royal Tank Regiments Pipes and Drums
– Tveit Union Musikkorps
– Sønderborg Garden. Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. The Highland Band of the Scottish Division
– The Band of the Royal Tank Regiment
– Band of the Royal Tank Regiments Pipes and Drums
– Tveit Union Musikkorps – Sønderborg Garden
– Herolderne. Mandag kl. 21.30.
1999The Highland Band of the Scottish Division
– The Band of the Royal Tank Regiment
– Band of the Royal Tank Regiments Pipes and Drums
– Tveit Union Musikkorps
– Sønderborg Garden. Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. The Highland Band of the Scottish Division
– The Band of the Royal Tank Regiment
– Band of the Royal Tank Regiments Pipes and Drums
– Tveit Union Musikkorps
– Sønderborg Garden. Mandag kl. 21.30.
2000The Highland Band of the Scottish Division
– The Band of the Royal Tank Regiment
– Band of the Royal Tank Regiments Pipes and Drums
– Sønderborg Garden – Herolderne. Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. The Highland Band of the Scottish Division
– The Band of the Royal Tank Regiment
– Band of the Royal Tank Regiments Pipes and Drums
– Sønderborg Garden. Mandag kl. 21.30.
2001The Minden Band of the Queens Division
– The Royal Tank Regiments Pipes and Drums
– Moskvas Militære Musik Konservatoriums Orkeste
– Sønderborg Garden – Herolderne. Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. The Minden Band of the Queens Division
– The Royal Tank Regiments Pipes and Drums
– Moskvas Militære Musik Konservatoriums Orkester
– Sønderborg Garden. Mandag kl. 21.30.
2002The Royal Tank Regiment Cambrai Band
– The Royal Tanks Pipes and Drums
– Moskvas Militære Musik Konservatoriums Orkester
– Sønderborg Garden – Herolderne. Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. The Royal Tank Regiment Cambrai Band
– The Royal Tanks Pipes and Drums
– Moskvas Militære Musik Konservatoriums Orkester
– Sønderborg Garden. Mandag kl. 21.30.
2003The Royal Tank Regiment Cambrai Band
– The Kohima Band of the Princess of Wales Royal Regiment
– The Scots Dragoon Guards Pipes and Drums
– Sønderborg Garden, 20 garder i hestekostume
– Herolderne. Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. The Royal Tank Regiment Cambrai Band
– The Kohima Band of the Princess of Wales Royal Regiment
– The Scots Dragoon Guards Pipes and Drums
– Sønderborg Garden. Mandag kl. 21.30.
2004The Band of the Adjudant General´s Corps
– The Royal Tank Regiment Cambrai Band
– The Pipes and Drums of the First Royal Tank Regiment
– Sønderborg Garden – Herolderne. Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. The Band of the Adjudant General´s Corps
– The Royal Tank Regiment Cambrai Band
– The Pipes and Drums of the First Royal Tank Regiment
– Sønderborg Garden. Mandag kl. 21.30.
2005The Band of the Adjudant General´s Corps and The Pipes and Drums
– The Royal Tank Regiment Cambrai Band
– Agder Drillband – Copenhagen Showband
– Sønderborg Garden
– Herolderne. Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. The Band of the Adjudant General´s Corps and The Pipes and Drums
– The Royal Tank Regiment Cambrai Band
– Agder Drillband – Copenhagen Showband
– Sønderborg Garden. Mandag kl. 21.30.
2006The Band of the Adjudant General´s Cops
– The Pipes and Drums of The Scots Guards Association
– Agder Drillband – Copenhagen Showband
– Sønderborg Garden
– Herolderne. Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. The Band of the Adjudant General´s Cops
– The Pipes and Drums of The Scots Guards Association
– Agder Drillband – Copenhagen Showband
– Sønderborg Garden. Mandag kl. 21.30.
2007The Band of the Prince of Wales´s Division
– The Pipes and Drums of The Scots Guards Association
– Strømsgodset Musikkorps – Esbjerg Postorkester
– Sønderborg Garden
– Herolderne. Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. The Band of the Prince of Wales´s Division
– The Pipes and Drums of The Scots Guards Association
– Copenhagen Showband – Sønderborg Garden. Mandag kl. 21.30.
2008The Band of the Prince of Wales´s Division
– The Pipes and Drums of The Scots Guards Association
– Agder Drill Korps – Copenhagen Girlband
– Sønderborg Garden
– Herolderne. Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. The Band of the Prince of Wales´s Division
– The Pipes and Drums of The Scots Guards Association
– Agder Drill Korps – Copenhagen Showband, Copenhagen Girlband
 – Sønderborg Garden. Mandag kl. 21.30.
2009The US 1st Armored Division Band
– The Band of the Prince of wales´s Division
– The Pipes and Drums of The Scots Guards Association
– Strømsgodset Musikkorps – Sønderborg Garden
– Herolderne. Søndag kl. 16.00.
 Lystattoo. The US 1st Armored Division Band
– The Band of the Prince of wales´s Division
– The Pipes and Drums of The Scots Guards Association
– Strømsgodset Musikkorps – Sønderborg Garden.
Mandag kl. 21.30.
2010The Band of the Royal Corps of Signals
– The Pipes and Drums of the Royal Corps of Signals
– The Band of the Army Air Corps
– Gardehusarregimentets Hesteeskadron
– Sønderborg Garden – Herolderne. Søndag kl. 15.00.
 Lystattoo. The Band of the Royal Corps of Signals
– The Pipes and Drums of the Royal Corps of Signals
– The Band of the Army Air Corps
– Sønderborg Pipes and Drums – Sønderborg Garden.  Mandag kl. 21.30.
2011The Band of the Royal Corps of Signals
– The Pipes and Drums of the Royal Corps of Signals
– Gardehusarregimentets Hesteeskadron
– Den Kongelige Livgardes Tambourkorps – Copenhagen Showband
– Copenhagen Girlband
 Sønderborg Garden – Ringriderfestens Herolder. Søndag kl. 15.00.
 Lystattoo. The Band of the Royal Corps of Signals
– The Pipes and Drums of the Royal Corps of Signals
– Den Kongelige Livgardes Tambourkorps
– Copenhagen Showband – Copenhagen Girlband
– Sønderborg Garden. Mandag kl. 21.30.
2012The Band of the Bournemouth Concert Brass
– Agder Drill Korps  – Gardehusarregimentets Hesteeskadron
– Det Danske Nationale Ungdoms Brass Band
 – Sønderborg Pipes and Drums
– Sønderborg Garden. Søndag kl. 15.00.
 Lystattoo. The Band of the Bournemouth Concert Brass
– Agder Drill Korps – Det Danske Nationale Ungdoms Brass Band
– Sønderborg Pipes and Drums
– Sønderborg Garden.  Mandag kl. 21.30.
2013The Band of the Bournemouth Concert Brass
– The Pipes and Drums of the Scots Guards Association
– The Honourable Artillery Company Band – The Band of the Royal Yeomanry – Den Kongelige Livgardes Tambourkorps
 Danfoss Orkestret – Sønderborg Garden
–  Søndag kl. 15.00.
 Lystattoo. The Band of the Bournemouth Concert Brass
– The Pipes and Drums of the Scots Guards Association
– The Honourable Artillery Company Band
– The Band of the Royal Yeomanry
– Den Kongelige Livgardes Tambourkorps
 Copenhagen Showband – Sønderborg Garden. Mandag kl. 21.30.
2014The Massed Bands of the Honourable Artllery Company
and The Nottinghamshire Band of the Royal Engneers
– The Band of the Bournemouth Concert Brass
– Dutch Pipes & Drums
– Sønderborg Pipes and Drums – Sønderborg Garden –
 Ringriderfestens Herolder. Søndag kl. 15.00.
 Lystattoo. The Massed Bands of the
Honourable Artllery Company and
The Nottinghamshire Band of the Royal Engneers
– The Band of the Bournemouth Concert Brass
– Dutch Pipes & Drums
– Sønderborg Pipes and Drums –
 Sønderborg Garden. Mandag kl. 21.45.
2015Forkoncert ved Broager Brandværns Show/Pipes.
Tattoo ved Træningsbanen. Søndag kl. 14.30.
 The Massed Bands of the Honourable Artllery Company
and The Nottinghamshire Band of the Royal Engneers
– Århus Brass Band – Tveit Union Musikkorps
– Dutch Pipes & Drums – Sønderborg Garden
– Sønderborg Pipes and Drums
 Ringriderfestens Herolder. Søndag kl. 15.00.
 Lystattoo. The Massed Bands of the Honourable Artllery Company
and The Nottinghamshire Band of the Royal Engneers
– Tveit Union Musikkorps – Dutch Pipes & Drums
– Sønderborg Pipes and Drums – Sønderborg Garden.
 Mandag kl. 21.45.
2016Forkoncert ved Broager Brandværns Show/Pipes.
Tattoo ved Træningsbanen. Søndag kl. 14.30.
 The Salamanca Band and Bugles of the Rifles
– Tveit Union Musikkorps – Dutch Pipes & Drums.
Mandag kl. 21.45. – Den Kongelige Livgardes Tambourkorps
– Århus Brass Band – Sønderborg Garden
– Sønderborg Pipes and Drums –
 Ringriderfestens Herolder. Søndag kl. 15.00.
 Lystattoo. The Salamanca Band and Bugles of the Rifles
– Tveit Union Musikkorps – Dutch Pipes  & Drums
– Den Kongelige Livgardes Tambourkorps
– Sønderborg Pipes and Drums
– Sønderborg Garden. Mandag kl. 21.35.

Tattoo ved Sønderborg Slot

2017Årets nyhed: Sønderborg International Tattoo Show,
ved Sønderborg Slot. Lørdag kl. 21.30.
 Jeanne Boel var Konferencier. Sønderborg Garden
– Sønderborg Pipes and Drums – Hamburg Caledonian Pipes & Drums
– Ukraine Military Orchestra – Band of the Irish Guads.
– Den Kongelige Livgardes Tambourkorps –  
 Århus Brass Band. Sakskøbing Tambourkorps og Brass Band
spillede på Slotskajen da gæsterne ankom til tattooet.
Billetprisen var 125,00 kr. incl. bestillingsgebyr og lørdagsbillet
til Ringriderpladsen. I alt 1.444 billetter blev solgt.
 Kl. 23.00 blev vist 1864 film på slotsfacaden,
der efter fakkeltog til ringriderpladsen.
Efter forbrændingens ulykken på havnen et par uger inden ringridning,
valgte vi at sløjfe fakkeltog gennem byen.
2018Sønderborg International Tattoo Show, ved slotspladsen,
Sønderborg Slot. Lørdag kl. 21.30.
 Jeanne Boel var Konferencier.
Århus Brass Band
–  Gardehusarregimentets Hesteskadron
–  Sønderborg Garden – Sønderborg Pipes and Drums
– Alexandru Radu
– The Honourable Artillery Company Band
– Tveit Union Musikkorps – 
 K&G Leiden. Billetpris fra 100,- kr.
Billetten gav gratis adgang til Ringriderpladsen.
2019Sønderborg International Tattoo Show, ved slotspladsen,
Sønderborg Slot. Lørdag kl. 21.30.
 Christoffer Brodersen var Konferencier / Sangsolist.
The Honourable Artillery Company Band (GB)
– The Military Orchestra of The 194th Pontoon Bridge Regiment. Ukraine
– Guardsmen Representative Brass and Wind Band. Bulgarien
– Sakskøbing Tambourkorps og Brass Band
– Århus Brass Band
– Sønderborg Pipes and Drums
– Sønderborg Garden.
 Billetpris fra 125,- kr. Billetten gav gratis adgang til Ringriderpladsen.