Konger

1888 – 1911
Søndags KONGERTirsdags KONGER
1888 Ingen Søndags konge (Red over to dage)1888 H. Magnus, Vollerup
1889 Chr. Busk, Mjang1889 Hans Christensen, Lavensby
1890 M. Mathiesen, Sjellerup1890 F. W. Michelsen, Sønderborg
1891 H. Høj, Vollerup1891 P. Hansen, Lebølgaard
1892 P. Lassen, Mintebjæg1892 Chr. Brygmann, Sebbelev
1893 J. Klyhn, Lavensby (også Tirsdags konge)1893 J. Klyhn, Lavensby
1894 P. Hansen, Lebølgaard1894 Jes Møller, Sjellerup
1895 Lauritz Aagesen, Himmark1895 M. Mathiesen, Sjellerup
1896 Chr. Møller, Cathrinenlund1896 Lauritz Aagesen, Himmark
1897 Chr. Thorsen, Guderup1897 Chr. Kaad, Mjang
1898 Chr. Thorsen, Guderup1898 P. Paulsen, Skaartofte
1899 Hans Petersen, Langdeel (også Tirs. konge)1899 Hans Petersen, Langdeel
1900 Hans Tækker, Mjang1900 Jørgen Wrang, Stolbro
1901 Chr. Kaad, Mjang1901 Peter Petersen, Lebølgaard
1902 Hans Clausen, Ulkebøl (også Tirs. konge)1902 Hans Clausen, Ulkebøl
1903 Hans Petersen, Langdeel1903 Chr. Madsen, Sjellerup
1904 H. Iversen, Ertebjerg1904 Jørgen Schmidt, Langdeel
1905 P. Paulsen, Almstedskov1905 Chr. Kaad, Mjang
1906 Chr. Clausen, Stødager1906 Hans Paulsen, Almstedskov
1907 Jørgen Clausen, Ulkebøl1907 Peter Jensen, Stenderup
1908 Jørgen Clausen, Ulkebøl1908 Peter Paulsen, Almstedskov
1909 Jørgen Jacobsen, Ulkebøl1909 H. Sibbesen, Bøffelkobbe
1910 Jørgen Hansen, Kettingskov1910 Jørgen Clausen, Ulkebøl
1911 Chr. Paulsen, Asserballeskov1911 Hans Bladt, Mommark
1912 Carl Madsen, Kjaer1912 C. Hollænder, Egenmark
1913 Peter Clausen Lambjerglund1913 Peter Clausen, Lambjerglund
1914 Jørgen Hansen, Kettingskov1914 Jørgen Hansen, Kettingskov
1915 – 1920 Ingen fest på grund af krig1915 – 1920 Ingen fest på grund af krig
1921 Hans Davidsen, Degnager1921 Chr. Grünfeldt, Ulkebøl
1922 Peter Clausen, Kær1922 Hans Kock, Nørmark
1923 Hans Davidsen, Degnager1923 Jørgen Jacobsen, Ulkebøl
1924 Jørgen Madsen, Kær1924 Hans Davidsen, Degnager
1925 Peter Clausen, Klinting1925 Jørgen Mathiesen jr., Asserballesk
1926 Hans Davidsen, Dynt1926 Chr. Jacobsen, Lunden
1927 Jørgen Moos, Elstrup1927 Peter Jensen, Ragebøl
1928 Jørgen Clausen, Klinting1928 Carl Matzen, Spang
1929 Jørgen Moos, Elstrup1929 Jørgen Petersen, Mommark
1930 Jørgen Mathiesen, Vestermatk1930 Carl Matzen, Spang
1931 Peter Andersen, Elstrupskov1931 Chr. Iversen, Ulkebølskov
1932 Asmus Christensen, Lundsgaard1932 Jørgen Clausen, Klinting
1933 Jørgen Jørgensen, Stolbro1933 Hans Jacobsen, Klinting
1934 Chr. Christensen, Stenderup1934 Jens Jessen, Sjellerup
1935 Hans Thomsen, Kær1935 Jacob Struk, Lysabildskov
1936 Jørgen Jørgensen, Stolbrolykke1936 Richard Kock, Nybøl
1937 Hans Iversen, Tandswehl1937 Hans Davidsen, Dyndved
1938 Ingen fest mund- og klovsyge1938 Ingen fest mund- og klovsyge
1939 Jens Jessen, Sjellerup1939 Hans Petersen, Vestermark
1940 Ingen fest på grund af krig1940 Ingen fest på grund af krig
1941 Ingen Søndags konge (Red over to dage)1941 Richard Kock, Nybøl
1942 Peter Petersen, Lerbæk1942 Peter Nielsen, Kajnæshøj
1943 – 1945 Ingen fest på grund af krig1943 – 1945 Ingen fest på grund af krig
1946 Jes Jepsen, Lavensby1946 Rich. Kock, Nybøl
1947 Richard Kock, Nybøl1947 Chr. Iversen, Dybbølsned
1948 Alfred Clausen, Lambjerglung1948 Jes Jepsen, Lavensby
1949 Thomas Petersen, Avnbølmark1949 Chr. Iversen, Dybbølsned
1950 Peter Jørgensen, Iller1950 Peter Jørgensen, Iller
1951 Martin Lagoni, Vibøge1951 Nic. Jepsen, Lavensby Mark
1952 Hans Wolf, Sjellerup1952 Peter Jørgensen, Iller
1953 Rich. Kock, Nybøl1953 Lauritz Jepsen Jr., Lavensby
1954 Peter Jørgensen, Iller1954 Jørgen Mathiesen, Lysholm
1955 Nicolaj Jepsen, Lavensby1955 Chr. Nielsen, Kegnæs
1956 Nicolaj Jepsen, Lavensby1956 Jørgen Mathiesen, Lysholm
1957 Nicolaj Jepsen, Lavensby1957 Nic. Jepsen, Lavensby Mark
1958 Nicolaj Jepsen, Lavensby1958 Rich. Kock, Nybøl
1959 Claus Hissel jun., Tumbøl1959 Nic. Jepsen, Lavensby Mark
1960 Reinhard Høj, Iller1960 Erik Kock, Nybøl
1961 Nicolaj Jepsen, Lavensby1961 Oluf Zickert, Nordborg
1962 Lauritz Jepsen jun., Lavensby1962 Hans Iversen, Elstrup
1963 Lauritz Jepsen jun., Lavensby1963 Hans Kaufmann, Tumbøl
1964 Lauritz Jepsen jun., Lavensby1964 J. A. Voltelen, Broderup
1965 Jakob J. Voltelen, Vesterbæk1965 Hans Iversen, Elstrup
1966 Chr. Jørgensen, Iller1966 Nic. Jepsen, Lavensby Mark
1967 Jacob A. Voltelen, Broderup1967 Peter Struk, Mølmark
1968 Bruno Kock, Sønderborg1968 Kurt Hansen, Kliplev
1969 Claus Hissel jun., Tumbøl1969 Arne Pfeffer, Kiding
1970 Gert Hansen, Kliplev1970 Chr. Jørgensen, Iller
1971 Svend Zickert, Nordborg1971 Gert Hansen, Kliplev
1972 Hans Uve Thomsen, Lavensby1972 Kaj Rasmussen, Broager
1973 Peter Struck, Mølmark1973 Jes Jepsen, Lavensby
1974 Gert Hansen, Kliplev1974 Hans Uve Thomsen, Lavensby
1975 Hans Uve Thomsen, Lavensby1975 Hans Uve Thomsen, Lavensby
1976 Jens P. Jepsen, Bov1976 Hans Nicolajsen, Nordborg (14 år)
1977 Claus P. Hissel jun., Tumbøl1977 Nicolaj Jepsen, Lavensby
1978 Benny Kohls, Lavensby1978 Harry Clausen, Kasmosegård
1979 Hans Nicolajsen, Købingsmark1979 Hans Nicolajsen, Købingsmark
1980 Claus P. Hissel, Tumbøl1980 Hans Peter Jessen, Brenholm
1981 Birthe Breum, Ustrup (16 år)1981 Laur. Jepsen, Havnbjergskov
1982 Claus Hissel jun., Tumbøl (14 år)1982 Per Nicolajsen, Købingsmark
1983 Helle Nielsen, Sønderborg (17 år)1983 Knud Petersen, Over Jerstal
1984 Benny Kohls, Lavensby1984 Jytte Breum, Ustrup
1985 Kjeld Petersen, Lendemark1985 Jytte Breum, Ustrup
1986 Hans Peter Jessen, Engskov1986 Jørgen Johansen, Kliplev
1987 Birthe Breum, Ustrup1987 Helle Nielsen, Sønderborg
1988 Claus Hissel jun., Tumbøl1988 Benny Kohls, Årslev
1989 Hans Nicolajsen, Dybbøl1989 Benny Kohls, Nr. Hostrup
1990 Dorthe Clausen, Himmark1990 Jens P. Jepsen, Kliplev
1991 Heidi Hansen, Kær1991 Birthe Breum, Vedsted
1992 Lauritz Jepsen, Havnbjergskov1992 Pia Dau Andersen, Højer
1993 Jens P. Jepsen, Bov1993 Yvonne Byllemos, Felsted
1994 Charlotte Schultz, Gredstedbro1994 Githa Clausen, Sønderborg
1995 Jytte Breum, Vojens1995 Lars Kjeldstrøm, Toftlund

Ringridning er flyttet fra
‘Søndag – Tirsdag’ til ‘Fredag – Søndag’,
fra 1996.

Fredags KONGERSøndags KONGER
1996 Hans Nicolajsen, Dybbøl1996 Torben Kaufmann, Tumbøl
1997 Birhte Breum, Vedsted1997 Benny Kohls, Nr. Hostrup
1998 Peter Greisen, Tumbøl1998 Birthe Breum, Vedsted
1999 Yvonne Appel, Agerskov1999 Peter Struck, Mølmark
2000 Jørgen Schmidt, Bolderslev2000 Pia Dau Müller, Højer
2001 Jens Christian Wortmann, Padborg2001 Torben Kaufmann, Tumbøl
2002 Hans Peter Jessen, Engskov2002 Yvonne Appel, Rangstrup
2003 Tanja Hansen, Kliplev2003 Lenette Jørgensen, Rangstrup
2004 Hary Clausen, Holmskov2004 Claus Hissel, Tumbøl
2005 Tina Nielsen, Augustenborg2005 Claus Hissel, Tumbøl
2006 Henning Andersen, Skast2006 Torben Kaufmann, Tumbøl
2007 Rasmus Juhl, Toftlund2007 Torben Kaufmann, Tumbøl
2008 Lars Kjeldstrøm, Toftlund2008 Arne Schultz, Gredstedbro
2009 Line Breum Søberg, Vedsted. (15 år)2009 Hans Nielsen, Bredebro
2010 Gitte Pedersen Breum, Rugbjerg2010 Pernille Kolmos, Nordborg
2011 Anette Bonnichsen, Gasse2011 Hary Clausen, Holmskov
2012 Lene Delf Nielsen, Østerholm2012 Benny Kohls, Nr. Hostrup
2013 Lasse Thomsen, Kliplev2013 Sanne Petersen, Rojbøl
2014 Rasmus Juhl, Fogderup2014 Hans Nicolaisen, Dybbøl
2015 Johannes Nielsen Brink, Toftlund2015 Oliver Schulz, Gredstedbro. (14 år)
2016 Torben Kaufmann, Vollerup, Bolderslev2016 Oliver Schulz, Gredstedbro
2017 Rasmus Juhl, Fogderup, Bylderup-Bov2017 Oliver Schulz, Gredstedbro
2018 Line Breum Søberg, Haderslev2018 Martin Clausen, Skovly, Nordborg
2019 Mary Bonnichsen, Gasse, Skærbæk2019 Kristina Bonnichsen, Holm
2020 Festen aflyst
2021 Festen aflyst
2022 Harry Clausen, Holmskov2022 Jesper Petersen, Kegnæs
2023 Hans Nicolaisen, Dybbøl2023 Jonas Olesen, Rangstrup
1991