Orkester

Opstart i 1963

Sådan begyndte de udenlandske militærorkestres deltagelse i
Ringriderfesten i Sønderborg

I forsommeren 1963 fik jeg i kraft af mit job som turistchef, besøg af Ringriderfestens daværende pressechef, afdøde Dennis Larsen, der kom for at aflevere festprogrammet for Amts Ringriderfesten i Sønderborgs 65. ringridning. Min umiddelbare reaktion efter en hurtig gennemlæsning var: Skal det være et festprogram, der er jo ingen musik ! Svaret var typisk for Dennis Larsen: Så skaf det !

Da jeg havde aftjent min danske værnepligt som engelsk soldat, og havde kontakt til de Britiske styrker i Vest-Tyskland, lykkedes det i samarbejde med den Britiske Militærattache i København, på forbløffende kort tid at få en aftale med The Regimental Band of the Royal Fusiliers, som var stationeret i Tyskland.  Bandet kom, præsenterede de bedste Britiske militær-traditioner såvel i optoget, musikalsk og i et flot tattoo og fik så stor en succes, at de med års mellemrum kom igen – og jeg blev inddraget i ringriderarbejdet med orkestrene.

Med undtagelse af ganske få år, har der siden ved hver Ringriderfest deltaget mindst et oftest to britiske Militærorkestre, enkelte af dem flere gange. En følgevirkning blev, at andre udenlandske militærorkestre også kom. Fra USA, Holland, Frankrig, Tyskland og i 1993, for første gang i Danmark: The Red Army Band fra Moskva samt et polsk militærorkester fra Warzawa. Senere er fulgt et russisk militærorkester fra Sct. Petersborg og endnu et polsk orkester. Fra Danmark har deltaget Den kongelige Livgarde, Slesvigske Fodregiment, Prinsens Livregiment,Søværnets Tambourkorps, Kvindeligt Flyverkorps Musikkorps, Trainkorpsets Tambourkorps, Hjemmeværnets Tambourkorps og ikke mindst Garderhusarerne adskillige gange. 52 danske og udenlandske civile orkestre har deltaget siden 1963, nogle flere gange, ikke mindst den “gamle” Sønderborg Pigegarde indtil 1967, og fra 1981 hvert år den nuværende flotte Sønderborg Garde. Der har været udenlandske civile orkestre fra Norge, Holland, Belgien, Tyskland, Kenya, Sverige, Finland, Storbritannien og USA.

Mangt og meget, småt og stort, muntert og alvorligt kunne fortælles omkring disse mange orkestres deltagelse i Ringriderfesten. En enkelt begivenhed bør måske med her.  I 1970, 50 året for Genforeningen, magede det sig så, at Ringriderfestens start ville falde på den lørdag, hvor der samtidig var planlagt stor national folkefest i Dybbøl Skanser. Fra Statministeriets nedsatte festudvalg,kom der krav om, at Ringriderfesten skulle flyttes til en anden week-end. Af hensyn til alle øvrige sønderjydske ringridninger, hvis datoer er tilpasset hinanden, kunne dette krav ikke accepteres. Flere møder på højt plan, stort postyr og medieomtale. Ringriderkomitéen foreslog, at Ringriderfesten ikke påbegyndtes før højtidelighederne på Dybbøl var slut. Herpå kom ingen respons fra Udvalget. Ringriderfesten realiserede sit forslag, og det lykkedes der ud over, at engagere orkestrene fra de udenlandske regimenter, der havde fungeret som sikringsstyrker under valgperioden i 1920 til at deltage i Ringriderfestens optog. Det var fra England The Kings Own Royal Borderers og The Sherwood Forresters og fra Frankrig: 22. Batallion de Chasseurs Alpine. Fra Danmark deltog Den Kongelige Livgarde, Slesvigske Fodregiments orkester, Søværnets Tambourkorps og Garderhusarerne.

En god ringrider-tradition opstod i 1963, må den som alle de andre gode ringrider- traditioner fortsat blive til glæde for rytterne og Ringriderfesten i Sønderborgs mange tusinde gæster.

Per Christensen 2010

Orkestre

Udenlandske og danske militære og civile orkestre,
der har deltaget i Ringriderfesten

Musikvognene hører til traditionerne i Rytteroptoget.

Siden starten i 1888 har musikvognene deltaget, i forskelligt antal, men aldrig flere end 3 vogne.

Gennem de første mange år, var de hestetrukne musikvogne og Herolderne fra 1897 de eneste musikalske indslag i Rytteroptoget.

Musikvognene var/er besat af forskellige orkestre, bl. a. Ringrider Orkesteret og Sønderborg frivillige Brandværn. Ringrider Orkesteret kendetegnes ved deres røde ringriderkasketter.

Årstal Militære orkestreCivile orkestre
Orkestre med Kursiv har ikke deltaget i Rytteroptoget.
1942Sønderborg frivillige Brandværn
1946Kombineret:
The Irish Guards (GB)
The Scottisch Guards (GB)
The Seaford Highlanders (GB)
1948Hönefoss Gutteorkester (N)
Sønderborg frivillige Brandværn
1951Sønderborg frivillige Brandværn
1952Tyrolerorkester, Bad Aussee Steiermark (A)
1954Haugesund Gutteorkester (N)
1956Roskilde Garden (søndag)
1957Vejen Garden (søndag)
1958Odense Pigegarde (søndag)
1959Sønderborg Pigegarde
1960Sønderborg Pigegarde
Det danske Spejderkorps orkester
1961Gardehusarregiments Hesteeskorte
Jydske Trænregimentets Tambourkorps
FDF´s orkester
Sønderborg Pigegarde
Sønderborg frivillige Brandværn
1962Kongens Fodregiments TambourkorpsSønderborg Pigegarde
1963The Royal Fusiliers (GB)
Hjemmeværnsdistrikt Himmerlands Tambourkorps (søndag)
Sønderborg Pigegarde
1964The Regimental Band of The 11th Hussars,
Prince Alberts Own (GB)
The Worchestershire Regimental Band (GB)
1965The Royal Fusiliers (GB)
United States Army Europe Band (USA)
Sønderborg Pigegarde
1966The Royal Fusiliers (GB)De Trommelaere van Rosendaele (NL)
Sønderborg Pigegarde
FDF´s orkester
1967The Gordon Highlanders (GB)
Slesvigske Fodregiments Musikkorps (søndag)
Sønderborg Pigegarde
Sønderborg frivillige Brandværn
1968The Regimental Band of The 11th Hussars,
Prince Alberts Own (GB)
Det Kongelige Hollandske Luftvåbens Orkester (NL)
Sønderborg Pigegarde
1969The Military Band of The Kings Own
Scottish Borderers (GB)
Pips and Drums – The Kings Own
Scottish Borderers (GB)
Sønderborg Pigegarde
1970Den Kongelige Livgardes Tambourkorps
Slesvigske Fodregiments Musikkorps
Gardehusarregiments Hesteeskorte
Søværnets Tambourkorps (søndag)
The Kings Own Royal Borderers (GB)
22. Batalion de Chasseurs Alpine (F) (søndag)
1971The Band of the16th/5th Quuens Royal Lancers (GB)
The Queens Regiment (GB)
Padborg Jernbaneorkester
1972Jugendspielmannzug Stade (D)
Haderslev Pigegarde (søndag)
Holbæk Garden (tirsdag)
1973Søværnets Tambourkorps
Hjemmeværnets Himmerlands Tambourkorps (søndag)
Bundesmarines Ostseekapelle (D) (tirsdag)
Entracht Macht Macht (NL)
Tveit Unions Musikkorps (N) (tirsdag)
1974Søværnets Tambourkorps
Slesviske Fodregiments Musikkorps
Exelcior Band (NL)
Goldstar Majoretten (NL)
Tveit Unions Musikkorps (N)
Sønderborg frivillige Brandværn
1975Slesviske Fodregiments Tambourkorps
Kvindeligt Flyverkorps Tamboukorps (søndag)
Fanfarenkorps der freiwilligen Feuerwehr
der Stadt Grossen Linde (D)
Gladsaxe Pigegarde
Esbjerg Postbudes Musikkorps (søndag)
Sønderborg frivillige Brandværn
1976The Prince of Wales Own Regiment (GB) (tirsdag)Symphonic Wind Orchestra,
New Jersey (USA) (tirsdag)
Tveit Unions Musikkorps, Kristiansand (N)
Haugesund Drillkorps, Haugesund (N) (søndag)
Stahere Boys´, Nairobi (Kenya) (søndag)
Esbjerg Postbudes Musikkorps, Esbjerg (søndag)
FDF/FPF Orkester, Nordborg (søndag)
1977The Prince of Wales Own Regiment (GB)
The Band of the 16th/5th Queens Royal Lancers (GB)
Odense Stålskibsværfts Orkester (søndag)
1978The Prince of Wales Own Regiment (GB)
The Royal Hussars (GB)
Jugend Spielmanszug, Stad Mölln (D) (søndag)
Esbjerg Veteranorkester (søndag)
Broager Brandværns Orkester (søndag)
Jagthornsblæsergruppen Sønderborg (tirsdag)
Calsberg – Bryggeriets orkester
1979The Duke of Edinburghs Military Band (GB)
Heeres Musikkorps 3, 3. Panserdivision (D) (tirsdag)
Hakedals Musikkorps (N)
Jugend Spielmanszug Stad Mölln (D) (tirsdag)
Broager Brandværns Orkester (tirsdag)
Varde Garden (søndag)
Løgstør Garden
1980The Royal Artillery Mounted Band (GB)
The 5th Inniskilling Dragoon Guards (GB)
Osterode Fanfarenzug, Harzen (D)
Jugend Spielmanszug, Stad Mölln (D) (søndag)
Den kommende Sønderborg Garde (søndag)
Sønderborg Garden havde endnu
ikke fået lavet nye uniformer.
Gråsten/Egernsund Brandværns Orkester
(søndag)
1981The Queens Own Hussars (GB)
The Worchestershire and Sherwood Forresters
Regimenrt (GB)
The Royal Artillery Mounted Band (GB)
Slesviske Fodregiments Musikkorps
Sønderborg Garden i uniform for første gang
1982The Royal Green Jackets (GB)
The Kings Own Scottish Borderers (GB)
Sønderborg Garden
Danehof Garden, Nyborg (søndag)
1983The Kings Own Scottish Borderers (GB)Sønderborg Garden
Odense Pigegarde
Danmarks Garden, København
Løgstør Garden
1984The Royal Green Jackets (GB)Ronnebydraget (S)
Sønderborg Garden
Gråsten Garden
1985Gardehusarregiments Hesteeskorte
The Quebec Band (GB)
Sønderborg Garden
Den Sønderjyske Garde
1986The Royal Hussars (GB)
Prinsens Livregiment (tirsdag)
Sønderborg Garden
Broager Brandværns Orkester
Ringkøbing Garden (søndag)
Løgstør Gardens Prærievogn,
Løgstør Schjowband (søndag)
1987The Military Band of the Staffordshire Regiment (GB)Sønderborg Garden
Den Sønderjyske Garde
Nordals FDF
Himmerlands Trommekorps (søndag)
Varde Garden
1988Gardehusarregiments Hesteeskorte
US Airforce Band – Serenade in Blue (USA)
2nd Royal Anglian (GB)
The Queens Dragoon Guards (GB)
Bjørneborg Arbejder Kapel (SF)
Den Sønderjyske Garde
Broager Brandværns Orkester
Broager Brandværns Tambourkorps
Gråsten Garden
Sønderborg Garden
Ungdomsorkester Shoreline (USA)
Sigtuna Big Band, Black Cow (S)
Vindstyrke 11
1989The Royal Scots Dragoon Guards (GB)The Harogate Granby Band (GB) (tirsdag)
Greenwill High School Band (USA) (tirsdag)
Sønderborg Garden
Randers Garden
Varde Garden (søndag)
Jugend Bigband Flensborg (D)
1990Regimental Band of The Royal Anglians (GB)
The Military Band of The Staffordshire Regiment (GB)
Sønderborg Garden
Gråsten Garden
6. Juli Garden, Fredericia (søndag)
Vesterbro Tambourkorps (tirsdag)
1991Regimental Band of The Royal Anglians (GB)
The Military Band of The Staffordshire Regiment (GB)
Sønderborg GardenDen Sønderjysk Garde
Aarhus Pigegarde (søndag)
1992The Royal Scots Dragoon Guards (GB)
The Devonshire and Dorset Regiment (GB)
The 22nd Cheshire Regiment (GB)
Sønderborg Garden
Tveit Union Musikkorps (N) (søndag)
Nittedal & Hakadal Janitsjar (N) (søndag)
Gråsten Garden (tirsdag)
1993The Representative Orchestra of The Warzaw Military
Districht (POL)The Red Army Band Moskva (Rus)
The Royal Anglians Regiment (GB)
The 22nd Cheshire Regiment (GB)
Sønderborg Garden
1994The Royal Electrical and Mechanical Enginerees
Band (GB)
The Representative Orchestra of the Air Forces and
Air Defence Band (POL)
Tveit Union Musikkorps (N)
Sønderborg Garden
Odense Pigegarde (søndag)
Aarhus Pigegarde (tirsdag)
1995Gardehusarregiments Hesteeskorte
The Highland Band of the Scottish Division (GB)
The Royal Tank Regiment (GB)
Tveit Union Musikkorps (N)
Sønderborg Garden
1996Gardehusarregiments Hesteeskorte
The Royal Tank Regiment (GB)
Rödemis (D) (søndag)
Tveit Union Musikkorps (N)
Sønderborg Garden
Randers Pigegarde (fredag)
1997The Highland Band of the Scottish Division (GB)
The Band of the Royal Tank Regiment (GB)
Band of the Royal Tank Regiments Pipes and
Drums (GB)
Tveit Union Musikkorps (N)
Sønderborg Garden
1998The Highland Band of the Scottish Division (GB)
The Band of the Royal Tank Regiment (GB)
Band of the Royal Tank Regiments Pipes an
Drums (GB)
Tveit Union Musikkorps (N)
Sønderborg Garden
1999The Highland Band of the Scottish Division (GB)
The Band of the Royal Tank Regiment (GB)
Band of the Royal Tank Regiments Pipes and
Drums (GB)
Tveit Union Musikkorps (N)
Sønderborg Garden
2000The Highland Band of the Scottish Division (GB)
The Band of the Royal Tank Regiment (GB)
Band of the Royal Tank Regiments Pipes and
Drums (GB)
Sønderborg Garden
Odense Pigegarde (fredag)
Randers Pigegarde (søndag)
2001The Minden Band of the Queens Division (GB)
The Royal Tank Regiments Pipes and Drums (GB)
Moskvas Militære Musik Konservatoriums
Orkester (Rus)
Sønderborg Garden
2002The Royal Tank Regiment Cambrai Band (GB)
The Royal Tanks Pipes and Drums (GB)
Moskvas Militære Musik Konservatoriums
Orkester (Rus)
Sønderborg Garden
2003The Royal Tank Regiment Cambrai Band (GB)
The Kohima Band of the Princess of Wales
Royal Regiment (GB)
The Scots Dragoon Guards Pipes and Drums (GB)
Sønderborg Garden
Gråsten Garden
2004The Band of the Adjudant General´s Corps (GB)
The Royal Tank Regiment Cambrai Band (GB)
The Pipes and Drums of the First Royal Tank
Regiment (GB)
Sønderborg Garden
Randers Pigegarde (fredag)
Peder Most Garden (søndag)
2005The Band of the Adjudant General´s Corps and
The Pipes and Drums (GB)
The Royal Tank Regiment Cambrai Band (GB)
Sønderborg Garden
Agder Drillband (N)
Copenhagen Showband (søndag)
Danfoss Orkesteret. Lystbåehavnen.
2006The Band of the Adjudant General´s Corps (GB)
The Pipes and Drums of The Scots Guards
Association (GB)
Sønderborg Garden
Agder Drillband (N)
Copenhagen Showband
Sønderborg Pipes and Drums
Danfoss Orkesteret
2007The Band of the Prince of Wales´s Division (GB)
The Pipes and Drums of The Scots Guards
Association (GB)
Sønderborg Garden
Strømsgodset Musikkorps (N)
Sønderborg Pipes and Drums
Varde Garden (fredag)
Esbjerg Postorkester (søndag)
Danfoss Orkesteret (søndag)
Copenhagen Showband,
med til Lystattoo, mandag
2008The Band of the Prince of Wales´s Division (GB)
The Pipes and Drums of The Scots Guards
Association (GB)
Sønderborg Garden
Agder Drill Korps (N)
Sønderborg Pipes and Drums
Copenhagen Girlband
Rinkenæs Brandværnsorkester
Copenhagen Showband,
med til Lystattoo, mandag
2009The Band of the Prince of wales´s Division (GB)
The Pipes and Drums of The Scots Guards
Association (GB)
The US 1st Armored Division Band (USA)
Sønderborg Garden
Strømsgodset Musikkorps (N)
Sønderborg Pipes and Drums
2010The Band of the Royal Corps of Signals (GB)
The Pipes and Drums of the Royal Corps of Signals (GB)
The Band of the Army Air Corps (GB)
Gardehusarregimentets Hesteskadron
Sønderborg Garden
Sønderborg Pipes and Drums
Danfoss Orkesteret (fredag)
Rinkenæs Brandværnsorkeste (søndag)
2011The Band of the Royal Corps of Signals (GB)
The Pipes and Drums of the Royal Corps of Signals (GB)
Gardehusarregimentets Hesteskadron
Den Kongelige Livgardes Tambourkorps
Sønderborg Garden
Sønderborg Pipes and Drums
Copenhagen Girlband
Copenhagen Showband (søndag)
Danfoss Orkesteret (fredag)
2012The Band of the Bournemouth Concert Brass (GB)
Gardehusarregimentets Hesteskadron
Agder Drill Korps (N)
Sønderborg Garden
Sønderborg Pipes and Drums
Danfoss Orkesteret (fredag)
Det Danske Nationale Ungdoms Brass Band
Horsens Garden (søndag)
2013The Pipes and Drums of the Scots Guards Association (GB)
The Honourable Artillery Company Band (GB)
The Band of the Royal Yeomanry (GB)
The Band of the Bournemouth Concert Brass (GB)
Den Kongelige Livgardes Tambourkorps
Gardehusarregimentets Hesteskadron
Högvakten, Den Kongelige Livgarde (S)
Silkeborg Blæserne (fredag)
Copenhagen Showband (søndag)
Aarhus Postorkester (søndag)
Sønderborg Garden
Sønderborg Pipes and Drums
Danfoss Orkesteret,
Koncert på Rådhustorvet, (Lørdag)
2014The Massed Bands of the Honourable Artllery Company and
The Nottinghamshire Band of the Royal Engneers (GB)
The Band of the Bournemouth Concert Brass (GB)
Dutch Pipes and Drums (NL)
Nordsøgarden (fredag)
Rinkenæs Brandværnsorkester (søndag)
Sønderborg Garden
Sønderborg Pipes and Drums
Danfoss Orkesteret.
Koncert på Rådhustorvet, (Fredag – Lørdag)
2015The Massed Bands of the Honourable Artllery Company and
The Nottinghamshire Band of the Royal Engneers (GB)
Dutch Pipes and Drums (NL)
Tveit Union Musikkorps (N)
Århus Brass Band
Broager Brandværns Show Band / Pipes (søndag)
Sønderborg Garden
Sønderborg Pipes and Drums
Danfoss Orkesteret.
Koncert på Rådhustorvet, (Fredag – Lørdag)
2016The Salamanca Band and Bugles of the Rifles (GB)
Den Kongelige Livgardes Tambourkorps
Dutch Pipes and Drums (NL)
Tveit Union Musikkorps (N)
Århus Brass Band
Broager Brandværns Show Band / Pipes (søndag)
Rinkenæs Brass Band (søndag)
Sønderborg Garden
Sønderborg Pipes and Drums
Danfoss Orkesteret.
Koncert på Rådhustorvet, (Fredag – Lørdag)
2017Band of the Irich Guards.(GB)
Ukraine Military Orchestra of the 8th
learning centere of Chernigiv (UA)
Den Kongelige Livgardes Tambourkorps
(søndag) Koncert på Rådhustorvet, (Lørdag)
Hamburg Caledonian Pipes & Drums (D)
Sakskøbing Tambourkorps og Brass Band
Århus Brass Band
Broager Brandværns Show Band / Pipes (søndag)
Sønderborg Garden
Sønderborg Pipes and Drums
Danfoss Orkesteret.
Koncert på Rådhustorvet, (Fredag – Lørdag)
2018The Honourable Artillery Company Band (GB)
Gardehusarregimentets Hesteskadron
K&G Leiden (NL)
Tveit Union Musikkorps (N)
Århus Brass Band
Rinkenæs Brandværnsorkester (søndag)
Sønderborg Garden
Sønderborg Pipes and Drums
Danfoss Orkesteret.
Koncert på Rådhustorvet, (Fredag – Lørdag)
2019The Honourable Artillery Company Band (GB)
The Military Orchestra of The 194th
Pontoon Bridge Regiment. Ukraine
Guardsmen Representative Brass and
Wind Band. Bulgarien
Sakskøbing Tambourkorps og Brass Band
Århus Brass Band
Sønderborg Garden
Sønderborg Pipes and Drums
Danfoss Orkesteret.
Koncert på Rådhustorvet, (Fredag – Lørdag)
2020/2021Ringriderfesten blev aflyst på grund af COVID19/Corona
2022The Combined Bands Of the Mercian And Yorkshire Regiments – England
K&G Leiden – Holland
Sønderborg Pipes and Drums
Danfoss Orkestret
Members of Scots Guards Assosiation Pipes – England
Århus Brass Band
Livgardens Tambourkorps
Sønderborg Garden
1965
Jørgen Sønnichsen overrækker den nye tamburstav til
Kaptajn Harriet Andersen, Sønderborg Garden
1985
Formand Per Christensen overrækker den nye tamburstav til Sønderborg Garden