Ridekort

2019

Bagside af Ridekort 2019

2015

Forside af Ridekort 2015
Bagside af Ridekort 2015

2013

Forside af Ridekort 2013
Bagside af Ridekort 2013

Regler for deltagelse i Ringridning 2017

Ringriderfesten i Sønderborg

 1. Rytterkomiteen der er kendelig ved en hvid sløjfe, leder alle ridningens anliggender. Rytterkomiteens beslutninger skal følges ubetinget af alle rytterne. Eventuel meningsforskel afgøres definitivt af rytterkomiteen.
  Den rytter, som forlader festtoget, før det er opløst af formanden og vimplen afleveret, kan for fremtiden udelukkes fra ridningen. Under festoptoget må der ikke ryges.
 2. Der må ikke være reklamer på hverken rytter eller hest.
 3. Rytterne skal møde og ride i følgende påklædning: Mørk/sort jakke , hvide ridebukser, hvid skjorte eller hvid stævne t-shirt ,hvid kasket samt lange sorte støvler, med eller uden sporer, og egen eller lånt hvid lanse. Dispensation hertil kan alene gives af ritmesteren.
 4. Den tid, der er fastsat til at møde på samlingspladsen, skal punktlig overholdes.
 5. Hingste og ondartet heste må ikke benyttes.
 6. For at kunne deltage i ridningen, må der købes ridekort af alle rytter over 15 år. Ryttere under 15 år har gratis ridekort. Prisen for ridekort fastsættes af rytterkomiteen. Rytterne skal være fyldt 6 år. Skæringsdagen er ringriderfredag.
 7. Alle ryttere, såvel kvindelige som mandlige, deltager i ridningen om konge-, kronprins- samt prinsetitlen. Den, som i et fastsat antal ridninger har taget ringen de fleste gange, er konge. Derefter følger kronprins og prinsetitlen.
  De øvrige placeringer fordeles efter opnået antal ringe indenfor de af rytterkomiteen fastsatte aldersklasser og en ligeledes af rytterkomiteen fastsat antalsfordeling.
  Aldersgrupperne er følgende:
  Herrer
  Over 90 år
  80-89 år
  70-79 år
  60-69 år
  50-59 år
  40-49 år
  30-39 år
  15-29 år
  Damer
  Over 60 år
  50-59 år
  40-49 år
  30-39 år
  25-29 år
  20-24 år
  17-19 år
  15-16 år
  Børn
  6-10 år
  11-14 år

  Evt. ponyrytter deltager ligeledes indenfor de fastsatte aldersgrupper.

  Rytterne opføres på en liste efter alder og rider i denne rækkefølge.: Forrider, damer efter alder og herrer efter alder. Ryttere, der ikke møder præcis til omridningen, mister retten til placering.
 1. Evt. ærespræmier fordeles blandt de ryttere, der har flest ringe i de sidste 3 omgange om fredagen.
 2. Der rides obligatorisk 24 ridt pr. ridedag efter en ring med 22 mm hulstørrelse. Ringen skal tages i galop og ikke i trav. Efter at ringen er taget afleveres den til den til ringholder/ringsamler. Ved bedømmelsen heraf, er forriderens skøn afgørende. I tvivlstilfælde træffes afgørelsen af Ritmesteren hvis afgørelse er endelig.
  Der må kun vendes en gang ved hvert ridt. Så snart der indtræder en pause, sidder rytterne af hesten og der siddes først op igen, når der gives signal dertil.
  Enhver ridning i pausen er forbudt.
 3. Omridningen om Konge, kronprins og prins titlerne ledes og afgøres af rytterkomiteen.
  I tvivlstilfælde træffes afgørelsen af ritmesteren hvis afgørelse er endelig.
 4. Der er tegnet ulykkes- og ansvarsforsikring for enhver rytter, der deltager i ridningen fredag og søndag.
 5. Ved at få udstedt ridekort, underkaster rytterne sig de foranstående regler, og ridekortet, der er personligt, gælder også som adgang til festpladsen.
 6. Det henstilles til rytterne at ride ansvarsfuldt gennem gaderne, både før og efter afslutning på slotspladsen.
 7. Der må deltage to rytter på en hest. Den hest, som benyttes under ridningen i galgerne, skal også benyttes under omridningen

Rytterkomiteen Revideret 18. 5. 2017
Hans Otto Ewers
Ritmester

Ridekort

1888Ridekort kostede 5,- mark.
1893Der blev på generalforsamling den 12. Juli 1893 besluttet, at udlevere ridekort uden vederlag, da de første fester havde givet tilfredsstillende resultater.
1894 – 1902Ridekort uden vederlag, incl. Partoutkort.
1903 – 1914Ridekort kostede 1,- mark incl. Partoutkort.
1921Ridekort kostede 5,- kr. incl. Partoutkort.
1922 – 1923Ridekort kostede 7,50 kr. incl. Bal, Fyrværkeri samt Hestepasning paa Festpladsen.
1924?
1925 – 1926Ridekort kostede 6,- kr.
1927 – 1928?
1929 – 1941Ridekort kostede 4,- kr.
1942 – 1945Ridekort kostede 6,- kr.
1946 – 1947Ridekort kostede 8,- kr.
1948 – 1957Ridekort kostede 10,- kr. inkl. Hestepasning på festpladsen.
1955Der er tegnet en ulykkes- og ansvarsforsikring for enhver rytter i alle festdagene.
1958 – 1969Ridekort forhøjes til 15,- kr. inkl. Hestepasning på festpladsen.
1958Forhøjelsen sker for at have ens priser i Aabenraa, Gråsten og Sønderborg.
Starten på Ridekort med 2 afrivningstaloner.
1970Ridekort forhøjes til 20,- kr. inkl. Hestepasning på festpladsen.
Sidste gang hvor hestepasning på festpladsen er inkl. i prisen på ridekort.
Drenge og piger under 15 år betaler ikke for ridekort.
1971Ridekort kostede 20,- kr. ekskl. Hestepasning på festpladsen.
1972 – 1975Ridekort forhøjes til 30,- kr.
1976 – 1978Ridekort forhøjes til 35,- kr.
1977Ridekort kunne erhverves hos de respektive forridere helt indtil 9. juli. Efter denne dato steg prisen to kroner.
1979 – 1980Ridekort forhøjes til 40,- kr.
1979Ringriderfesten i Sønderborg har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring i Nye Danske Lloyd, der omfatter ulykkestilfælde, der måtte overgå
ryttere under selve ringridning en og under deltagelse eventuelle festoptog.
Forsikringen er udvidet til på ringridningsdagene at dække rytterne, fra de om morgenen forlader stalden med hesten, og indtil de om
aftenen atter har sat den i stald, dog ikke tidligere end kl. 6 morgen og ikke senere end samme døgns kl. 1 nat.
1981 -1994Ridekort forhøjes til 50,- kr.
1995 -1998Ridekort forhøjes til 60,- kr.
1997Forsikringen er udvidet bl.a. invaliditet sum fra 100.000,- kr. til 218.000.- kr.
1999 – 2006Ridekort forhøjes til 70,- kr.
2001Fortrykte ridekort sendes ud til forriderne.
2002Fortrykte ridekort med stregkode sendes ud til forriderne.
2006Fortrykte ridekort med mulighed for at påføre mail adresse, sendes ud til forriderne.
2007 – 2009Ridekort forhøjes til 80,- kr.
2010 – 2012Ridekort forhøjes til 100,- kr.Ridekort gratis for børn.
2013Ridekort forhøjes til 150,- kr.Ridekort koster 50,- kr. for børn.125 års jubilæet.
2014 – —-Ridekort kostede 100,- kr.Ridekort gratis for børn.

Hvordan deltager man som Rytter i ringridning?

Er der alderskrav ?
Du skal være fyldt 6 år.

Hvad med påklædning ?
Mørk/sort jakke , hvide ridebukser, hvid skjorte eller hvid stævne T-shirt ,hvid kasket samt lange sorte støvler, med eller uden sporer, og egen eller lånt hvid lanse og gerne vores ringriderslips.
Det anbefales af sikkerhedsmæssige hensyn, at bruge ridehjelm med hvidt overtræk.
Regntøj skal ligeledes være sort/mørk.

Hvad med lanse ?
Det er tilladt at benytte sin egen lanse. Er man ikke i besiddelse af en lanse, kan man låne en af Ringriderfesten. Udlånet foregår ved indgangen til Slotspladsen, inden optoget og den afleveres samme sted efter aftenoptoget.

Skal jeg melde til ?
Der kræves ingen tilmelding. Du skal blot møde op på slotspladsen med din hest og reglementeret påklædt. Men det kan være en god ide at kontakte en forrider inden du møder op og have reserveret en plads i en galge.

Hvad med ridekort ?
Ridekort er obligatorisk for at deltage.
Hvis du er under 15 år er ridekortet gratis. Er du 15 år eller mere koster ridekortet kr.100,00.
Ridekortet gælder begge ridedage og kan herudover på alle festens 4 dage anvendes som adgangsbillet til festpladsen. Det er væsentligt at det udfyldes præcist for at du kan blive registeret korrekt under konkurrencen og hvis der skulle blive behov for at kontakte dig.
Ridekortet kan erhverves hos forriderne og på slotspladsen inden optoget. Kontakt Forriderne.

Er du ny rytter og har spørgsmål ?
kontakt – Jan Bonde eller Peter Jørgensen fra Rytterkomiteen.

Hvem kan jeg ellers kontakte for spørgsmål ?
Enten et medlem af Rytterkomiteen eller en af Forriderne.
Du kan finde relevante tlf. nr. / mailadresser på:
https://www.ringriderfesten.dk

Hvor skal du møde ?
Rytterne mødes på slotspladsen ved Sønderborg Slot.
Fredag senest kl. 11.00.
Søndag senest kl. 11.00.
Som deltager skal du afsætte hele dagen.
Din deltagelse slutter først efter aftenoptoget, som slutter på slotspladsen kl. ca. 20- 20.30.

Kort over Slotspladsen med bane/galgeopstilling

Hvilken galge ?
På slotspladsen skal du finde din galge.
Forriderne vil være på pladsen, ved deres galger og være behjælpelig.
Men det kan være en god ide, at kontakte en forrider inden du møder op og have reserveret en plads i en galge.
Optoget op gennem byen starter kl. 11.30.
Har du spørgsmål på Slotspladsen når du møder med din hest kan du kontakte Jan Bonde eller Peter Jørgensen fra Rytterkomiteen.

Hvilken hest ?
Du skal finde dig en rolig hest. En hoppe eller en vallak.
Hingste og ondartede heste må ikke benyttes.
Det er tilladt at to ryttere benytter samme hest, dog kan de to ryttere ikke ride på samme hold.

Hvor kan jeg parkere ?
Parkering med hestetrailer eller lastbil på ridedagene:
Der er sørget for plads til parkering med hestetrailer og lastbiler på Sundquistgade i Sønderborg.

Hvordan foregår ridtet i galgerne ?
Hver galge deles i to hold. (første hold og andet hold). Der rides to gange 12 ridt (i alt 24 ridt pr. ridedag).
Når det ene hold rider, holder det andet hold pause.
Du skal selv holde dig klar når holdene skal skifte.
Der er hesteholdere på pladsen til at holde din hest i pausen for egen regning.

Skal jeg have forsikring ?
Du skal selv have en ansvarsforsikring.
Ringriderfesten har tegnet en ulykkesforsikring, læs mere om forsikringen på ridekortet.

Rytterkomiteen 2018