Ordensregler

For at sikre dig den bedste oplevelse til ringridning har vi opstillet en række regler for opholdet på ringriderpladsen, som vi beder dig følge.

 • Ringriderpladsen er et fodgængerområde. Gæster med funktionsnedsættelse kan medbringe en elektrisk- elle en manuel kørestol. Det er ikke tilladt at medbringe cykel, knallert, rulleskøjter, skateboard, løbehjul o. lign. på pladsen.
 • Hunde må ikke medbringes på pladsen efter kl. 19.00.
 • Vis hensyn overfor andre – pas på dig selv, dine børn og dine ting.
 • Der må kun nydes medbragt mad og drikkevarer i ringriderområdet under selve ringrider dysten, som afholdes fra kl.13 til 19 fredag og søndag.
 • Indhold i tasker og lommer skal kunne forevises for pladsens kontrollører.
 • Henstillinger fra pladsens medarbejdere skal efterkommes.
 • Personer under 16 år må ikke være til stede efter kl. 24.00 i øltelte og lignende, hvor der serveres stærke drikke.
 • Personer under 18 år eller berusede personer må ikke nyde alkohol.
 • Det er ikke tilladt at medbringe genstande der kan anvendes som våben – disse kan inddrages og genstandene vil blive overgivet politiet.
 • Det er ikke tilladt at færdes synligt beruset på pladsen eller genere andre ved tilråb, utilstedelig opførsel eller lign.
 • Det er ikke tilladt at gå på bare fødder eller i bar overkrop – sko og påklædning skal bæres under hele besøget.
 • Henkastning af papir og affald eller andre forurenende genstande og beskadigelse af bygninger, udsmykning, inventar eller andet er ikke tilladt.
 • Opsætning af plakater samt uddeling af brochurer er ikke tilladt.
 • Tobaksrygning er ikke tilladt, hvor dette er skiltet. Det gælder fx Børneland, kø-områder og forlystelser. Vis i øvrigt hensyn til de omkringstående.
 • Truende eller voldelig adfærd over for andre gæster eller pladsens personale politianmeldes.
 • Tyveri og hærværk eller forsøg herpå politianmeldes.

Overtrædelse af nærværende ordensreglement kan medfører bortvisning. I grove tilfælde politianmeldelse.