Årsberetninger

Årsberetning 2022

Ringridermuseet Kirkegade 8 6400 Sønderborg.
Kontakt: Hans Struck : 74427575
e-mail: formand@ringridermuseet.dk

Hvordan er det gået, siden vi for et år side kunne fejre 25 års jubilæum med borgmestertale, formandstale herolder og et stort antal gæster, og afslutning med øl og ringriderpølse:
Med glæde kan vi konstatere, at museet var godt besøgt 2022. Gæster fra nær og fjern, har besøgt vort museum.
Det som igen har svigtet i år er, at der ikke har været så mange skoler, der har besøgt museet, den største del har været enkelt personer samt familier der har opholdt sig på ferie i landsdelen, enten på camping, sommerhus eller med båd i de omkringliggende lystbåde havne.
I foråret meddelte Martin Johnsen, at han i slutning af året ville stoppe i
museumskomiteen.
Vi takker Martin for mange års arbejde i Ringridermuseet.
Som nyt medlem er Erik Auerbach indtrådt i komiteen. Erik har i mange år været forrider i galge 9 og har dermed et godt indblik i alt, hvad der rører sig omkring ringridning.
Vor nye hjemmeside som blev lanceret sidste år,(www.ringridermuseet.dk) er blevet rigtig godt modtaget med et tusindtal af besøgende, takket være vor webmaster Hans Ove Jensen, som har lavet en flot og tilgængelig hjemmeside, en god indgangsvinkel til et besøg i Ringridermuseet i Sønderborgs næstældste hus.

Huset/ museet bruges også som et aktiv ringrider hus, hvor der i det forløbne år er afholdt 12 arbejdsmøder, hvor bla. Indkomne ting registreres.
Desuden er der afholdt 15 komitemøder.
Historisk ringridning var igen en succes. Besøgstallet anslås til at være ca.4- 5000 tilskuere over de 6. gange. Historisk ringridning blev gennemført hver tirsdag i juli og halvdelen af august måned. En god reklame for Ringriderfesten i Sønderborg og ikke mindst Sønderborg By.
Det gode samarbejde mellem Museet på Sønderborg Slot, Visit Sønderborg og Ringridermuseet har i mange år fungeret upåklageligt, men på nuværende tidspunkt har Slotsstyrelsen bebudet, at de vil have et ukendt beløb, for at der gennemføres Historik Ringridning ved Slottet.
Vi fra Ringridermuseet har de 6 gange stillet med 6-7 hjælpere og har gjort det uden beregning.
Museets åbningstid er hver tirsdag og torsdag i juni, juli og august, fra kl.11.00-16.00, samt alle dagene i forbindelse med ringriderfesten.
Et besøg for grupper uden for den normale åbningstid kan aftales med Hans Struck tlf. 74 42 75 75.

Hans Struck

  1. januar 2023.

Årsberetning 2021.

Ringridermuseet Kirkegade 8 6400 Sønderborg.

Kontakt: Hans Struck telefon: 21 63 25 09/

e-mail:formand@ringridermuseet.dk

Ringridermuseet har i 2021 holdt åbent i 3 måneder juni, juli, og august. Året var stadig præget af Covid-19.

Som alle andre steder overholdt Ringridermuseet de gældende restriktioner.

Trods de gældende restriktioner var besøgstallet en smule større end 2019, museet var ikke åbent i 2020, og endda uden besøg fra de mange skoler som vi har haft i de tidligere år.

De fleste besøgende kom fra Danmark.

Det er tilfredsstillende efter omstændighederne i Danmark.

Den 8. juli kunne vi markere 25 årsdagen for åbningen af Ringridermuseet, der blev afholdt en reception for indbudte gæster.

Dagen blev markeret med fanfare af herolderne, der var tale ved borgmester Erik Lauritzen og formanden for Ringriderfesten Jes Andersen.

Samme dag blev Ringridermuseets nye hjemmeside præsenteret samt en ny 4 siders brochure omhandlende Ringridermuseet på Dansk, Engelsk, Tysk og Alsisk.

Receptionen sluttede med en ringriderpølse og en øl serveret af Keller og Co.

I løbet af sommeren har kommunen renoveret museets øst gavl, alt er blevet ny malet.

På museet er der blevet installeret et nyt tidssvarende brand og tyverialarm.

Ringridermuseet har nu fået installeret eget bredbånd med e-mail adresse til formanden og webmaster.

Igen i år blev historisk Ringridning aflyst, men det var ikke på grund Covid- 19, slottet skulle have nyt tag på, så den historiske ringrendebane stod i vejen for stilladset.

Hans Struck.

1. januar 2022

Årsberetning 2020

Ringridermuseet / Kirkegade 8 / 6400 Sønderborg
Skrevet af Hans Struck.

Året blev desværre på ingen måde den ringriderfest vi havde håbet på. Covid-19 restriktionerne gjorde det umuligt at afholde ringridning som vi har kendt gennem årtier idet alle planlagte aktiviteter måtte aflyses.

Det medførte også, at Ringridermuseet måtte holde lukket hele sommeren 2020 for besøgende.

Hjemmesiden som blev etableret i 2008 var ved at blive forældet, så der måtte en ny hjemmeside til – ny platform ONE.com.

Med sponsorstøtte fra BHJ Fonden, Sydbank Fonden og Fabrikant Mads Clausens fond, fik Ringridermuseet en ny hjemmeside i slutningen af 2020 og dermed også en ny webmaster Hans Ove Jensen. Vi forventer at offentliggøre vores nye hjemmeside i 1. kvartal 2021.

Loftets træværk på museet var blevet angrebet af borebiller. I samarbejde med Sønderborg Kommune blev træværket behandlet dagen inden jul.

Årsberetning 2019

Ringridermuseet / Kirkegade 8 / 6400 Sønderborg
Kontakt : Hans Struck, Odinsvej 34, 6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 75 75  / mobil  21 63 25 09  /   e-mail: struck6400@gmail.com

Besøgstallet var igen stigende i 2019 efter et fald i 2018, som nok skyldes det smukke sommervejr vi havde 2018.

Danmarks eneste ringridermuseum ser ud til være blevet landskendt, der har været en del besøgende fra forskellige skoler fra hele Danmark. Vi har haft besøg fra en skole fra Køge, Holbæk og Lilleå skolen som ligger i nærheden af Langå samt flere skoler fra lokalområdet.

Igen i år har der været besøgende fra udlandet, og det skyldes, at der som sædvanlig har været en del aktiviteter i Sønderborg, hvor Turistbureauet henviser mange til at besøge Ringridermuseet. Den største del kommer fra Tyskland.

Ved gennemgang af logbogen kommer en stor del af de besøgende fra trekantsområdet, bl.a. kom der mange besøgende de tre dage under ringriderfesten, hvor der var ekstra åbnet på Ringridermuseet i 3 dage.

Også i 2019 kom der som sædvanlig mange besøgende fra Sønderborg og omegn kulturnatten.

En del sjældne effekter er tilgået museet i 2019, bl.a. en 70 års medalje samt mange andre effekter fra afdøde Hans Tækker Augustenborg, som har været aktiv rytter i 70 år. Hans Tækker var den første rytter der har fået en 70 års medalje ved Ringriderfesten i Sønderborg.

I år 2019 har der været 41.474 besøgende på Ringridermuseets hjemmeside, i alt 335.815 siden hjemmesiden blev oprettet.

Et større arbejde er i gang på Ringridermuseet med at digitalisere alle billede og dokumenter.

Ringridermuseet ændrer åbningstiden fra år 2020 til at være tirsdag og torsdag fra kl. 11.00 til kl. 16,00. Grunden er, at der kommer flere på Turistbureauet om torsdagen for at spørge om seværdigheder i Sønderborg. Alle er velkommen og der er gratis adgang.

Igen var Historiske Ringridning på den Historiske ringriderbane ved Sønderborg Slot en succes, besøgstallet var en smule større end i 2018, det må være det positive samarbejde mellem Museet på Sønderborg Slot, Turistbureauet og Ringridermuseet.

Historisk Ringridning blev gennemført 8 gange 6 gange som var programsat, de 2 gange blev gennemført da Sønderborg havde besøg af krydstogtskibet ” MS Albatros” den 6. juli, også her var der stor interesse for ringridning.
Sønderborg Konference og Event var den 19. juli vært for hovedstadens Konference og Event. Historisk Ringridning blev som altid flot repræsenteret af familien Nicolajsen.

Besøg Historisk Ringridning ved Sønderborg slot hver tirsdag kl. 17.00 i perioden fra den 07. juli til den 11. august 2020.

En god reklame for Museet på Sønderborg Slot, Ringridermuseet, Ringriderfesten og Sønderborg by.

Aftale om et besøg på museet for grupper uden for den normale åbningstid kan aftales med Hans Struck tlf. 74 42 75 75.

Hans Struck 1. januar 2020.

Årsberetning 2018

Ringridermuseet / Kirkegade 8 / 6400 Sønderborg
Kontakt : Hans Struck, Odinsvej 34, 6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 75 75  / mobil  21 63 25 09  /   e-mail: struck6400@gmail.com

Ringridermuseets Årsberetning i tidsrummet 1. januar 2018 til 31. december 2018.

Det smukke sommervejr i 2018 var en af årsagerne til besøgstallet på Ringridermuseet ikke kom op på samme niveau som i 2017. Det flotte besøgstal i 2017 skyldes at der var mange aktiviteter i Sønderborg.
En stor del af de besøgende i 2017 kom fra den afholdte spejder lejr og Feuerweher Sternfahrt. Besøgstallet på Ringridermuseet nåede trods alt op på ca. 2000 i 2018.
Det var især turister fra Danmark, men og en del fra udlandet, den største del kom fra Tyskland, men også fra Belgien, Holland Italien, Tjekkiet, USA og Australien.
Det seneste nye som museet har fået, er en flot vinkande af tin 36 cm høj og i bunden 14 cm. I diameter. Inskription i låget på den ene side 25. Kreis Ring-Reiterfest Sondereburg 1912 på tysk, på den anden side 25. Kreds-Ringriderfest. Sønderborg 1912 på dansk. Vinkanden var 2. præmie søndag til rytter over 30 år og vundet af Christen Kaad Mjang.

Museumskomiteen består af 7 medlemmer som mødes hver anden mandag i vinterperioden, hvor der bliver arkiveret alt avisudklip og alt foto, som er indleveret fra det forgangne år, et arbejde som kræver et godt kendskab til ringridning.

22 medlemmer og ikke medlemmer af Ringriderfestens seniorkomite skiftes til at være kustode i sommerens åbningstid, her kræves der også et godt kendskab til ringridning.

Efter en omfattende reparation af husets skorstene som blev udført i 2018 står de nu smukt på det gamle hus på kirkegade 8.

Historisk Ringridning ved Sønderborg Slot var igen en stor succes for turister og lokalt publikum.

Ringridningen blev også i år gennemført 6 gange i juli og august måned. Besøgstallet i år var på samme niveau som tidligere år ca. 6000 besøgende.

I forbindelse med et krydstogtskib ”Saga Pearl II ” besøg i Sønderborg blev der afholdt 2 ekstra ringridninger på samme dage. Trods det blev afholdt en søndag i oktober, kom der mange tilskuere. Her var det igen en succes både for gæster fra krydstogtskibet, som i øvrigt var meget begejstret, og for en del publikummer som kom fra de nærliggende kommuner. Historisk Ringridning er et samarbejde mellem Museet på Sønderborg Slot og Visit Sønderborg.

I år 2018 har der været 47.619 besøgende på Ringridermuseets hjemmeside, i alt har der været 294.341 siden hjemmesiden blev oprettet.

Vi fra Ringridermuseet håber, at de tiltag vi udfører fremover, vil have publikums interesse, vi har til d.d. en del foreninger mm der ønsker en gennemgang på Ringridermuseet 2019.

Hans Struck 1.januar 2019

Årsberetning 2017

Kontakt : Hans Struck, Odinsvej 34, 6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 75 75  / mobil  21 63 25 09  /   e-mail: struck6400@gmail.com

Ringridermuseets Årsberetning i tidsrummet 1. januar 2017 til 31. december 2017.

Igen er der gået et år med mange aktiviteter i det skæve hus på Kirkegade 8. Det gamle hus, er som skabt til at rumme Danmarks eneste Ringridermuseum, det er ikke kun den flotte samling af effekter fra ringridning gennem mere end 130 år som studeres og beundres af de besøgende, men også det gamle gavlhus fra 1643.

Vi har haft mange besøgende i det forløbne år takket være de mange aktiviteter som er foregået i Sønderborg i 2017. Gæster fra nær og fjern, fra ind og udland, enkeltmandsbesøg, gruppe fra skoler, foreninger, klubber og ringriderforeninger. De fleste besøgende fra udlandet var især fra Tyskland, Belgien, Sverige enkelte besøgende fra USA og Tyrkiet.

Tre arrangementer bør fremhæves, det var Feuerwehr- Sternfahrt, hvor ca. 3000 brandfolk indtog Sønderborg, Spejdernes lejr med ca. 70 000 besøgende i Sønderborg, hvor mange af disse besøgende kom forbi på museet. Også kulturnatten og i dagene under Rigriderfesten var der som sædvanligt godt besøgt. Lidt mere en 2000 besøgende i år 2017, et besøgstal vi kan være godt tilfreds med.

Det positive samarbejde mellem Museet på Sønderborg Slot, Turistbureauet og Ringridermuseet skal fremhæves med afvikling af historisk ringridning på den historiske ringriderbane ved Sønderborg Slot, hvor Ringridermuseet står for den praktiske afvikling. Historisk ringridning blev gennemført 8 gange, hvor de 2 gange blev gennemført for de mange besøgende i forbindelse med Spejdernes Lejr. Det var første gang med herolder fra Broager Ringrider Forening. Der var Ca. 6000 tilskuer.

Ringridermuseets hjemme side blev i 2017 besøgt 42.146 gange, i alt 246.722 siden 2008.

For at give gæsterne en positiv oplevelse blev der i 2017 fremstillet en brochure på henholdsvis, foruden den på dansk, også på alsisk, engelsk, tysk.

En god reklame for Ringridermuseet og Ringriderfesten bliver omtalt i bogen ”THE ISLAND OF ALS” som er udgivet af Bitten og Mads Clausen Fond, en fantastisk og særdeles flot bog skrevet af Inge Adriansen.

Ringridermuseet har åbent hver tirsdag og fredag fra kl. 11.00 til kl. 16.00 i juni, juli og august, der er gratis adgang. Aftale om et besøg for grupper, uden for den normale åbningstid kan aftales med Hans Struck tlf. 74427575.

Besøg også Historisk Ringridning ved Sønderborg Slot hver tirsdag kl. 17.00 i perioden fra den 3. juli til den 7. august.

Hans Struck 1.januar 2018

Årsberetning 2016

Ringridermuseet / Kirkegade 8 / 6400 Sønderborg

Kontakt : Hans Struck, Odinsvej 34, 6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 75 75 / mobil 21 63 25 09 / e-mail: struck6400@gmail.com

Ringridermuseets Årsberetning for tidsrummet 1. august 2015 til 31. december 2016.

Der er gået 10 år, siden vi med orkestermusik, borgmestertale, formandstale og flere hundrede gæster åbnede Danmarks eneste Ringridermuseum i Sønderborgs næstældste hus, et smukt gavlhus Kirkegade 8, der er dateret 1643 og som nu er et velbesøgt Ringridermuseum.

Der har igennem årene været en stigende interesse for at besøge Ringridermuseet, de besøgende kommer fra skoler, familietræf, foreninger, universiteter, og nabo ringriderforeninger, og ikke mindst en stor del turister fra Danmark, men også fra mange forskellige lande, sågar fra New Zealand. En stor del af de besøgende kommer i forbindelse med Kulturnatten, hvor mange besøgende bare kommer forbi, og ser til deres store overraskelse, hvor meget museet indeholder af effekter.

Det er et anderledes museum, et museum hvor du selv kan søge efter nogle oplysninger ved at blade i alle arkivskuffer, som bla. Indeholder avisudklip helt tilbage fra Ringridningens start i 1888.

Ikke alle besøgende kommer af sig selv, og vi takker for pressedækning af museet gennem pressen, men også for henvisning fra Turistbureauet og Museet på Sønderborg Slot. Besøgstallet i perioden var ca. 2000.

Inden for de sidste 2 år er huset blevet smukt vedligeholdt på facader, herunder træ gavle, bindingsværk, vinduer og sokkel.

Museet har også fået tilført en del effekter. Vi kan nu vise nogle af de ældste pokaler indenfor ringridningens historie, det er Sandeman pokalen og Johs. Thyssens mindepræmie. Pokalerne har indtil nu været opbevaret på Museet på Sønderborg Slot og efter nogle positive forhandlinger og dialoger med Museet på Sønderborg Slot blev det besluttet, at pokalerne kunne flyttes til Ringridermuseet, og er nu i Ringridermuseets og Ringriderfestens eje.

I 1913 var kongegevinsten både søndag og tirsdag en stue i henholdsvis i grønt og rødt plydsbetræk med tilbehør, kongen begge dage var Peter Clausen Lambjerglund og de 2 af stolene i rødt plydsbetræk er nu på Ringridermuseet.

Man kan ikke henføre en Sækkepibe til et ringridereffekt, men sækkepibe musik har i gennem mange år været repræsenteret ved Ringriderfesten, herunder optoget og Tattoo, et af orkestrene er det lokale Pipes and Drums og en mangeårig musiker som stammer fra Scotland Campel Kemp har foræret sin gamle sækkepibe til Ringridermuseet.

Vor hjemmeside www.ringridermuseet.dk er stadig under udvikling, og man kan læse mere om alle nyheder.

Den historiske Ringridning ved slottet har igen været en succes, der har været ca. 5-6000 tilskuer pr år. En aktivitet der giver god reklame for vor dejlige by og til gavn for Ringriderfesten i Sønderborg.

Desværre måtte vi i efteråret 2016 sige farvel til vor mangeårige formand Jens Schmidt, Jens var en af dem, som kunne se muligheder ved et Ringridermuseum i det skæve bindingsværk hus Kirkegade 8 Sønderborg i 2006.

Museet har åbent hver tirsdag og fredag fra kl.11.00 til 16.00 i månederne juni, juli og august.

Årsberetningen vil fremover følge kalenderåret.

Arkivgruppen har ændret navn til nu at hedde Museumskomiteen.

Er der grupper der ønsker, at besøge Ringridermuseet uden for den normale åbningstid så kontakt Hans Struck på 74 427 575.

Hans Struck, / den 1. januar 2017

Årsberetning 2015

Ringridermuseet / Kirkegade 8 / 6400 Sønderborg
Kontakt : Jens Schmidt / Søndergade 27, 1 sal t.v. / 6400 Sønderborg
Tlf. 74421645 / mobil 40156670 / e-mail : Jens_schmidt@stofanet.dk

Ringridermuseets årsberetning for tidsrummet 1. juli 2014 – 1. juli 2015.

Stigende interesse for besøg i Ringridermuseet i forbindelse med kongresser og internationale møder.

Igen er der gået et år med mange aktiviteter i det skæve hus på Kirkegade 8. Det gamle hus er som skabt til at rumme Danmarks eneste Ringridermuseum. Det er ikke kun den unikke samling, der studeres og beundres af vore mange gæster, men i høj grad også gavlhuset fra 1643.

Besøgsantallet har fundet sit leje mellem 1500 og 2000, og i det år der er gået, blev besøgsantallet præcist 1697 gæster, kommende fra en række forskelige lande, det blev til besøg fra 13 forskellige lande, tænk sig at være kustode og fortælle vor fantastiske historie på italiensk, men det klares med kropssproget og gode billeder. Museets arkiver er et vigtigt element i de besøgendes oplevelse, næppe kan der noget andet sted, findes udklip gående tilbage til 1888 og op til i dag, fortællende om ringridning før og nu.

Den 14. maj fik vi et spændende besøg af Ian Price og hans kone, Ian der i 1980 spillede i det engelske orkester Royal Artillery Band, fik øje på en sød pige fra Ulkebøl, han fik en alsisk kone og bor i dag i Jægerspris og spiller i det sjællandske symfoniorke.

Besøg af egnens lokale ringriderforeninger, skoler fra Sønderborg, studerende fra universitetet lejerskoler, foreninger fra nær og fjern, familietræf, kulturnatten, rideskole fra udlandet og en gruppe syriske flygtninge, med stor spørgelyst, var blandt vore gæster.

Den historiske ringridning, som i denne sæson havde ca. 5000 tilskuere – en god reklame for Ringriderfesten og for Sønderborg by. Særlig spændende var, at Institut for Grænseforskning som afslutning på en international konference, havde programsat, at se den historiske ringridning. Ca. 120 personer fra en række lande, fik ved denne lejlighed kendskab til èn af Sønderborgs vigtigste events – nemlig ringridning før og nu.

Det gode samarbejde mellem Museet på Sønderborg Slot, Visit Sønderborg og Ringridermuseet, er under fortsat udvikling, til stor glæde for alle parter. Den historiske ringridning foregår på ringrenderbanen ved Sønderborg Slot, alle tirsdage i juli og første tirsdag august kl. 17.00.

Vor hjemmeside (www.ringridermuseet.dk), som har et tusindtal af besøgende, er en god indgangsvinkel til et besøg i museet og vi er nu kommet på internettet. Et stort projekt med at overføre vort store fotoarkiv til et elektronisk opslagsværk, er under udvikling og vil blive en realitet i løbet af dette år.

Et besøg for grupper, udenfor den normale åbningstid, kan aftales med Jens Schmidt / tlf. 74421645 eller Han Struck / tlf. 74427575. Ringridermuseet er et led i kæden af seværdigheder, et spændende tilbud for turister og storkommunens borgere.

Museets åbningstider er hver tirsdag og fredag i juni, juli og august, fra kl. 11.00 – 16.00, samt alle dagene i forbindelse med Ringriderfesten.

Jens Schmidt / den 17. juni 2015

Årsberetning 2014

Ringridermuseet / Kirkegade 8 / 6400 Sønderborg
Kontakt : Jens Schmidt / Søndergade 27, 1 sal t.v. / 6400 Sønderborg
Tlf. 74421645 / mobil 40156670 / e-mail : Jens_schmidt@stofanet.dk

Ringridermuseets årsberetning for tidsrummet 1. juli 2013 – 1. juli 2014.

Stigende interesse for besøg i Ringridermuseet i forbindelse med kongresser og internationale møder.

Igen er der gået et år med mange aktiviteter i det skæve hus på Kirkegade 8. Det gamle hus er som skabt til at rumme Danmarks eneste Ringridermuseum. Det er ikke kun den unikke samling, der studeres og beundres af vore mange gæster, men i høj grad også gavlhuset fra 1643.

En mindre tilbagegang i besøgsantallet – fra ca. 1800 til ca. 1720, kommende fra skoler, universitetet, nabo ringriderforening bl.a. fra Kegnæs og Sundsmark, familietræf og ikke mindst et stort antal turister og ”fald ind gæster” i forbindelse med kulturnatten. De besøgende kommer ikke kun fra Danmark, men vi kan glæde os over at gæster fra 9 forskellige lande. i år har besøgt museet, et spændende besøg var en gruppe unge mennesker fra Jerusalem. Museets arkiver er et vigtigt element i de besøgendes oplevelse, næppe kan der noget andet sted, findes udklip gående tilbage til 1888 og op til i dag, fortællende om ringridning før og nu.

Sønderborg er en kongresby og ofte bruges Ringridermuseet, som et interessant islæd i kongressernes programmer, som eksempel kan nævnes International Police congres, Junior Chambers senator træf.

Besøgende kommer ikke af sig selv, vi har haft en god pressedækning af vort dejlige museum, af såvel den trykte som den elektroniske presse og det sønderjyske Ringriderprogram.

Den historiske ringridning, som i denne sæson havde ca. 5000 tilskuere – en god reklame for Ringriderfesten og for Sønderborg by. Det gode samarbejde mellem Museet på Sønderborg Slot, Visit Sønderborg og Ringridermuseet, er under fortsat udvikling, til stor glæde for alle parter. Den historiske ringridning foregår på ringrenderbanen ved Sønderborg Slot, alle tirsdage i juli og første tirsdag august kl. 17.00.

Vor hjemmeside www.ringridermuseet.dk, er under konstant udvikling, hjemmesiden, som har et tusindtal af besøgende, er en god indgangsvinkel til et besøg i museet og vi er nu kommet på internettet. Et stort projekt med at overføre vort store fotoarkiv til et elektronisk opslagsværk, er under udvikling og vil blive en realitet i løbet af 2015, takket være med stor hjælp fra en københavnsk ”ringriderven ” i form af ” IT know how” og en computer – tak for det.

Et besøg for grupper, udenfor den normale åbningstid, kan aftales med Jens Schmidt / tlf. 74421645 eller Han Struck / tlf. 74427575. Ringridermuseet er et led i kæden af seværdigheder, et spændende tilbud for turister og storkommunens borgere.

Museets åbningstider er hver tirsdag og fredag i juni, juli og august , fra kl. 11.00 – 16.00, samt alle dagene i forbindelse med Ringriderfesten.

Jens Schmidt / juli 2014

Årsberetning 2013

Ringridermuseet / Kirkegade 8 / 6400 Sønderborg
Kontakt : Jens Schmidt / Søndergade 27, 1 sal t.v. / 6400 Sønderborg
Tlf. 74421645 / mobil 40156670 / e-mail : Jens_schmidt@stofanet.dk

Ringridermuseets årsberetning for tidsrummet 1. juli 2012 – 1. juli 2013.

En mindre stigning i besøgsantallet.

Igen er der gået et år med mange aktiviteter i det skæve hus på Kirkegade 8. Det gamle hus er som skabt til at rumme Danmarks eneste Ringridermuseum. Det er ikke kun den unikke samling, der studeres og beundres af vore mange gæster, men i høj grad også gavlhuset fra 1643.

En mindre stigning i besøgsantallet – fra ca. 1450 til ca. 1800, kommende fra skoler, universitetet, nabo ringriderforeninger, familietræf og ikke mindst et stort antal turister og ”fald ind gæster” i forbindelse med kulturnatten. De besøgende kommer ikke kun fra Danmark, men vi kan glæde os over at gæster fra 8 forskellige lande, i år har besøgt museet. Museets arkiver er et vigtigt element i de besøgendes oplevelse, næppe kan der noget andet sted, findes udklip gående tilbage til 1888 og op til i dag, fortællende om ringridning før og nu.

Besøgende kommer ikke af sig selv, vi har haft en god pressedækning af vort dejlige museum. Særlig skal nævnes et besøg af 25 kulturpersoner fra Skåne, et besøg af Kulturnetværk, Danmark , Grænseforeningens Flaggaster, Folkene bag det sønderjyske Ringriderprogram.

Den historiske ringridning, som i denne sæson havde ca. 5000 tilskuere – en god reklame for Ringriderfesten og for Sønderborg by. Det gode samarbejde mellem Museet på Sønderborg Slot, Visit Sønderborg og Ringridermuseet, er under fortsat udvikling, til stor glæde for alle parter. Den historiske ringridning foregår på ringriderbanen ved Sønderborg Slot, alle tirsdage i juli og første tirsdag august kl. 17.00.

Gennem et par år har Ringridermuseet arbejdet med et projekt ”eksport” af ringridersporten til Skotland, et kulturelt samarbejde med The British Horse Society. En delegation har været i Skotland og formålet var, at uddanne skotske ryttere i ringridning og med det for øje, at ringridning måske kunne indgå som en disciplin i de festivaler der foregår i The Borders. Begyndelsen er gjort – projektet er spændende og har uden tvivl sat ringridersporten og vor dejlige by Sønderborg på det ”skotske” landkort.

Vor hjemmeside www.ringridermuseet.dk er under konstant udvikling, hjemmesiden, som har et tusindtal af besøgende, er en god indgangsvinkel til et besøg i museet. Et besøg for grupper, udenfor den normale åbningstid, kan aftales med Jens Schmidt / tlf. 74421645 eller Han Struck / tlf. 74427575. Ringridermuseet er et led i kæden af seværdigheder, et spændende tilbud for turister og storkommunens borgere.

Museets åbningstider er hver tirsdag og fredag i juni, juli og august , fra kl. 11.00 – 16.00, samt alle dagene i forbindelse med Ringriderfesten.

Jens Schmidt / juni 2013

Årsberetning 2011

Ringridermuseet / Kirkegade 8 / 6400 Sønderborg
Kontakt : Jens Schmidt / Søndergade 27, 1 sal t.v. / 6400 Sønderborg
Tlf. 74421645 / mobil 40156670 / e-mail : Jens_schmidt@stofanet.dk

Ringridermuseets årsberetning for tidsrummet 1. juli 2010 — 1. juli 2011.

En massiv stigning i besøgsantallet.

Igen er der gået et år med mange aktiviteter i det skæve hus på Kirkegade 8. Det gamle hus er som skabt til at rumme Danmarks eneste Ringridermuseum. Det er ikke kun den unikke samling, der studeres og beundres af vore mange gæster, men i høj grad også gavlhuset fra 1643.

En massiv stigning i besøgsantallet – fra ca. 1300 til ca. 2000, kommende fra skoler, universitetet, nabo ringriderforeninger, familietræf og ikke mindst et stort antal turister og ”fald ind gæster” i forbindelse med kulturnatten. De besøgende kommer ikke kun fra Danmark, men vi kan glæde os over at gæster fra 11 forskellige lande, i år har besøgt museet. Museets arkiver er et vigtigt element i de besøgendes oplevelse, næppe kan der noget andet sted, findes udklip gående tilbage til 1888 og op til i dag, fortællende om ringridning før og nu.

Besøgende kommer ikke af sig selv, vi har haft en massiv pressedækning af vort dejlige museum. Særlig skal nævnes ”ø-hoppe rejsen” hvor syv af landets mest markante aviser, bl. andet besøgte Als, og her havde man valgt et besøg i Ringridermuseet. Super omtale til gavn for Ringriderfesten i Sønderborg og 3 hele sider i JVs Kultur Focus fortalte om Historisk Ringridning.

Det gode samarbejde mellem Museet på Sønderborg Slot, Turistbureauet og Ringridermuseet er under en fortsat udvikling, til stor glæde for alle parter. Herunder den historiske ringridning, som i denne sæson havde ca. 6000 tilskuere – en god reklame for Ringriderfesten og for Sønderborg by. Den historiske ringridning foregår på ringriderbanen ved Sønderborg Slot, alle tirsdage i juli og august kl. 17.00.

Vor hjemmeside (www.ringridermuseet.dk), er under konstant udvikling, hjemmesiden, som har et tusindtal af besøgende, er en god indgangsvinkel til et besøg i museet. Et besøg for grupper, udenfor den normale åbningstid, kan aftales med Jens Schmidt / tlf. 74421645. Ringridermuseet er et led i kæden af seværdigheder, et spændende tilbud for turister og storkommunens borgere.

Museets åbningstider er hver tirsdag og fredag i juni, juli og august , fra kl. 10.00 – 16.00, samt alle dagene i forbindelse med Ringriderfesten.

Jens Schmidt / juni 2011

Årsberetning 2010

Kontakt : Jens Schmidt / Søndergade 27, 1 sal t.v. / 6400 Sønderborg
Tlf. 74421645 / mobil 40156670 / e-mail : Jens_schmidt@stofanet.dk

Ringridermuseets årsberetning for tidsrummet 1. juli 2009 — 1. juli 2010.

En stigning i besøgsantallet på ca. 10 %.

Igen er der gået et år med mange aktiviteter i det skæve hus på Kirkegade 8. Det gamle hus er som skabt til at rumme Danmarks eneste Ringridermuseum. Det er ikke kun den unikke samling, der studeres og beundres af vore mange gæster, men i høj grad også gavlhuset fra 1643.

Et spændende år med mange nye tiltag, vi havde i år indledt sæsonen med et pressemøde den 28.maj, hvor nyhederne blev præsenteret:
Drama i farver, en akvarel fra ballonulykken i 1984.
Kopi af ring, brugt på Chr. Den 4 tid.
Flagborg.
Monitor til fremvisning af film.
26 personer deltog i pressemødet / præsentationsmødet, heriblandt viceborgmester, fhv. provst og en stor flok af pressefolk.

Det gode samarbejde mellem Museet på Sønderborg Slot, Turistbureauet og Ringridermuseet er under en fortsat udvikling, til stor glæde for alle parter. Herunder den historiske ringridning, som i sidste sæson havde omkring 5000 tilskuere. En god reklame for Ringriderfesten og for Sønderborg by.

Besøgsantallet var i det forløbne år ca. 1300, en stigning på ca. 10%. Enkelte af besøgene har jeg lyst til at fremhæve:
3. oktober besøg af dir. fra de største musikhuse (15 personer)
besøg fra universitet
Diverse skoler
Besøg af sønnen af den første kvindelige rytter (1933)
Ett sjovt brev fra U.S.A. – Richard Winters søn.

Vor hjemmeside (www.ringridermuseet.dk), er under konstant udvikling. Per Christensen, tidligere formand for Ringriderfesten, har skrevet en række historier, en spændende fordybning i fortiden. Hjemmesiden, der indtil nu har haft ca. 25.000 besøg, ville være en god indgangsvinkel til et besøg i museet. Et besøg for grupper, udenfor den normale åbningstid, kan aftales med Jens Schmidt / tlf. 74 42 16 45.
Ringridermuseet er et led i kæden af seværdigheder, et spændende tilbud for turister og storkommunens borgere.

Besøgende kommer ikke af sig selv – vi har i det forløbende år haft en særdeles god pressedøækning.

Museets åbningstider er hver tirsdag og fredag i juni, juli og august, samt ringriderdagene, fra kl. 10.00 – 16.00.

Den historiske ringridning foregår på ringriderbanen ved slottet, alle tirsdage i juli og tirsdag den 3. august kl. 17.00.

Jens Schmidt / juni 2010

Årsberetning 2009

Ringridermuseet / Kirkegade 8 / 6400 Sønderborg
Kontakt : Jens Schmidt / Søndergade 27, 1 sal t.v. / 6400 Sønderborg
Tlf. 74421645 / mobil 40156670 / e-mail : Jens_schmidt@stofanet.dk

Ringridermuseets årsberetning for tidsrummet 1. juli 2008 — 1. juli 2009. 

En stigning i besøgsantallet på ca. 20 %. 

Igen er der gået et år med mange aktiviteter i det skæve hus på Kirkegade 8. Det gamle hus er som skabt til at rumme Danmarks eneste Ringridermuseum. Det er ikke kun den unikke samling, der studeres og beundres af vore mange gæster, men i høj grad også gavlhuset fra 1643. 

Et spændende år, hvor mange nye ting er indgået i museets samlinger. Her skal blandt andet nævnes – en merskumspibe. Historien bag denne pibe er meget spændende. Hertug Chr. August af Augustenborg havde i 1845 sølvbryllup. I den anledning indbød hertugen egnens beboere til ringridning ved slottet. Der deltog over 450 ryttere. Merskumspiben – hertugens ærespræmie, som hertugen overrakte til Jørgen Nielsen fra Miang. En slægtning til vinderen, Carl Langholz fra Aabenraa, forærede denne historiske sjældenhed til Ringridermuseet. En nyskabelse på museet er et “plakatgalleri”, en hel væg, der viser ringriderplakater fra 1888 og frem til i dag.

Men også på anden vis er der sket spændende ting. I april måned var Ringridermuseet, stærkt involveret i DR 1 aftenshow, som blandt andet havde den historiske ringridning på programmet – en god reklame for ringridersporten og for Sønderborg by.

Det gode samarbejde mellem Museet på Sønderborg Slot, Turistbureauet og Ringridermuseet er under en fortsat udvikling, til stor glæde for alle parter. Herunder den historiske ringridning, som i sidste sæson havde omkring 3000 tilskuere. En god reklame for Ringriderfesten og for Sønderborg by.

Vi har haft mange besøgende i det forløbne år, gæster fra nær og fjern, gæster fra ind og udland, enkeltmandsbesøg, grupper, foreninger og klubber. Kulturnatten, som Ringridermuseet er blevet medspiller i, havde et kæmpe besøg. Alt i alt havde vi i årets løb, et besøg på ca. 1200 gæster, en stigning på ca. 20 %. 

Vor hjemmeside (www.ringridermuseet.dk), er under konstant udvikling. Per Christensen, tidligere formand for Ringriderfesten, har skrevet en række historier, en spændende fordybning i fortiden. Hjemmesiden, der indtil nu har haft ca. 11.000 besøg, ville være en god indgangsvinkel til et besøg i museet. Et besøg for grupper, udenfor den normale åbningstid, kan aftales med Jens Schmidt / tlf. 74 42 16 45. Ringridermuseet er et led i kæden af seværdigheder, et spændende tilbud for turister og storkommunens borgere.

Museets åbningstider er hver tirsdag og fredag i juni, juli og august, samt ringriderdagene søndag den 12 og mandag den 13. juli, fra kl. 10.00 – 16.00. 

Den historiske ringridning foregår på ringriderbanen ved slottet tirsdag den 30. juni, alle tirsdage i juli og tirsdag den 4. august kl. 17.00. 

Jens Schmidt /  juni 2009

Årsberetning 2008

Ringridermuseet / Kirkegade 8 / 6400 Sønderborg
Kontakt : Jens Schmidt / Søndergade 27, 1 sal t.v. / 6400 Sønderborg
Tlf. 74421645 / mobil 40156670 / e-mail : Jens_schmidt@stofanet.dk

Ringridermuseets årsberetning for tidsrummet 1. juli 2007 til 1. juli 2008.

Igen er der gået et år, med mange aktiviteter i det skæve hus på Kirkegade 8, det gamle hus, er som skabt til at rumme Danmarks eneste Ringridermuseum, det er ikke kun den unikke samling, der studeres og beundres af vore mange gæster, men i høj grad også gavlhuset fra 1643.

Et spændende år, hvor mange nye ting er indgået i museets samlinger, men også spændende på anden vis.

En sønderjysk historiestuderende på Århus Universitet – Maria Eriksen Platz, har valgt emnet sønderjyske ringridninger, som afsluttende opgave og Maria har i mange timer haft Ringridermuseet, som hendes arbejdsplads. Et spændende projekt, der er med til at blåstemple Sønderborg, som ringrider byen nr. 1., måske en lille brik i vor dejlige bys branding.

I dette års beretning  skal det skabende og positive samarbejde mellem Museet på Sønderborg slot, Tristbureauet og Ringridermuseet, særlig fremhæves, et samarbejde der resulterede i de historiske ringriderdyster på den historiske ringriderbane ved Sønderborg slot, en succeshistorie skabt i fællesskab og hvor Ringridermuseet stod for den praktiske afvikling. Den historiske ringridning blev gennemført 5 gange, med et tilskuerantal mellem 100 og 200 hver gang, en god turistattraktion og en god reklame for Ringriderfesten i Sønderborg. Antallet af opvisninger vil blive forøget i den kommende sæson, ikke kun at antallet vil blive forøget, men også kvaliteten vil bliver forbedret, idet Pengeinstitutternes Bysamarbejde har sponsoreret et højtaleranlæg.

Ikke kun på hjemmebanen, er Ringridermuseet aktiv, ved en kæmpekongres på Nyborg Strand, profilerede Sønderborg Garden, Ringriderherolderne og Ringridermuseet, byen Sønderborg og Ringriderfesten i Sønderborg.

Vi har haft mange besøgende i det forløbne år, gæster fra nær og fjern, gæster fra ind og udland, enkeltmandsbesøg, grupper, foreninger og klubber. To arrangementer bør fremhæves – kulturnatten, som Ringridermuseet er blevet medspiller i, havde et kæmpe besøg og et besøg af komiteen for Amtsringeriderforeningen fra Aabenraa med damer, og det var selvfølgelig,  med en beskeden stolthed vi fremviste vort museum.

For at optimere oplevelsen for vore gæster, har vi fremstillet en del af vore brochurer på henholdsvis engelsk og tysk, museet har som hidtil åbnet hver tirsdag og fredag fra kl. 10.00 til kl. 16.00 i juni, juli og august, der er gratis adgang. Aftaler om et besøg for grupper, udenfor den normale åbningstid kan aftales med:
Jens Schmidt / tlf. 74421645.

Et besøg på vor informative hjemmeside (www.ringridermuseet.dk), ville være en god indgangsvinkel til et besøg i museet.

Huset på Kirkegade 8, der på grundlag af en fornuftig aftale, er stillet til vor rådighed, af Sønderborg kommune, er et led i kæden af seværdigheder, et spændende tilbud for turister og storkommunens borgere.

I det forløbne år har Ringridermuseet fået en omfattende, god og positiv presseomtale – et aktivt museum,  hvor fortidens vingesus kan føles og opleves.

Jens Schmidt / juni 2008

Årsberetning 2007

Ringridermuseet / Kirkegade 8 / 6400 Sønderborg
Kontakt : Jens Schmidt / Søndergade 27, 1 sal t.v. / 6400 Sønderborg
Tlf. 74421645 / mobil 40156670 / e-mail : Jens_schmidt@stofanet.dk

Ringridermuseets årsberetning for tidsrummet 1. juli 2006 til 1. juli 2007.

Så er der gået 1 år siden vi med faner, borgmestertale, formandstale, herold trompeter, orkestermusik og flere hundrede gæster, åbnede landets indtil nu eneste Ringridermuseum.
Og hvordan er det så gået ?. Med glæde kan vi konstatere, at små 2000 gæster fra nær og fjern og en del fra udlandet, har besøgt vort museum.

Sønderborg,s næstældste hus, et pragtfuldt gavlhus Kirkegade 8, der er dateret 1643, er nu Ringridermuseum. Den indre opdeling har skiftet navne, det der før var handelsbod, er nu kontor, det der før hed dilen, hedder nu medaljegangen, det der før hed ”E-dørns”, hedder nu rytterstuen, det der før var en alkove, er nu et depotrum, det der før var køkken, er stadig køkken, det der før var opdelt i kamre, er nu billed og dokumentstuen og det der før var ”E-pisel” er nu protokolstuen.

Det gamle hus med de lave stuer, er rammen om et spændende og anderledes museum – et museum, hvor du kan røre ved tingene – et museum med tre dimensioner, ting, fotos og et omfattende arkiv med dokumenter og presseomtale siden 1888.  Du kan stå på hovedet i arkivskabene, du kan få indblik i en mere end 100 årig tradition –  Ringriderfesten i Sønderborg. Alt er åbent – der er ingen bremser på. Pokaler, gamle medaljer, vimpler, lanser , historien om Ringriderstatuen og en håndsyet saddel, som har tilhørt, en tidligere formand købmand Lorenz Andersen, og skænket museet af C.J. Bock, Skelde.

Museet har åbent hver tirsdag og fredag fra kl. 10 til 16.00 i månederne juni, juli og august.
Mange foreninger og klubber har i løbet af året besøgt museet og det kan lade sig gøre hele året rundt, efter aftale med Jens Schmidt, tlf. 74421645.

Museet, der efter en fornuftig aftale, er stillet til rådighed af Sønderborg kommune, er et led i kæden af seværdigheder, et spændende tilbud for turister og storkommunens borgere.

Huset / museet bruges også som et aktivt ringriderhus, hvor der i det forløbne år er afholdt 20 arbejdsmøder, hvor indkomne ting registreres, klargøres og placeres. Desforuden er der afholdt ca. 15 komitemøder.

Et aktivt hus, hvor fortidens vingesus føles og hvor fremtidens struktur og planer diskuteres og besluttes.

Jens Schmidt /  juni 2007