Prinser
 
     
 

 Søndags PRINSER

 Tirsdags PRINSER

 

1888      Ingen Søndags Prins (Red over to dage)
1889      Kun Kongepræmie
1890      Kun Kongepræmie
1891      Kun Kongepræmie
1892      Kun Kongepræmie
1893      Jes Mathiesen, Sjellerup
1894      Hans Gude, Sjellerup
1895      Jes Møller, Sjellerup
1896      Chr. Thordsen, Guderup
1897      C. Jørgensen, Stolbro
1898      H. Schmidt, Ulkebølskov
1899      Claus Clausen, Ulkebøl
1900      Carl Tækker, Mjang
1901      Chr. Færgemand, Hørup
1902      Chr. Clausen, Stødager
1903      J. Schmidt, Langdel
1904      J. Schmidt, Langdel
1905      J. Wrang, Strolbro
1906      P. Paulsen, Almstedskov
1907      Jørgen Schmidt, Langdel
1908      Carl Petersen, Sønderborg
1909      Hans Bladt, Mommark
1910      J. Clausen, Ulkebøl
1911      Hans Bladt, Mommark
1912      Carl Petersen, Sønderborg
1913      Hans Bladt, Mommark
1914      Peter Paulsen, Almstedskov
1915   -   1920   Ingen fest på grund af krig
1921      Carl Madsen, Spang
1922      Hans Kock, Nørmark
1923      Carl Petersen, Sønderborg
1924      Otto Mathiesen, Skelle
1925      Chresten Iversen, Ulkebøl
1926      Laur. Jepsen, Lavensby
1927      Jørgen Clausen, Klintin
1928      Asm. Christensen,Lundsgaard
1929      Hans Iversen, Jestrupgaard
1930      Chr. Detlefsen, Sundsmark
1931      Chr. Iversen, Ulkebølskov
1932      Laus Jepsen, Lavensby
1933      Peter Andersen, Elstrupskov
1934      Chr. Iversen, Ulkebølskov
1935      Richard Kock, Nybøl
1936      Jørgen Høj, Ulkebøl
1937      Hans Davidsen, Dyndved
1938      Ingen fest mund- og klovsyge
1939      Peter Jensen, Vester Sottrup
1940      Ingen fest på grund af krig
1941      Ingen Søndags Prins
(Red over to dage)
1942      Hans Iversen, Tandswehl
1943   -   1945   Ingen fest på grund af krig
1946     
Jørgen Wrang, Tandshede
1947      Chr. Iversen, Dybbølsned
1948      Jes Sievertsen, Dybbøl
1949      Jørgen Møller, Ragebøl
1950      Jes Jepsen, Lavensby
1951      Hans Iversen, Elstrup
1952      Nis Fogt, Kegnæs
1953      Jørgen Davidsen, Sarup
1954     
Jes Møller, Sjellerup
1955      Chr. Iversen, Dybbølbjerg
1956      Hans Iversen junr., Elstrup
1957      Claus Peter Hissel junr., Tumbøl
1958      Jes Jepsen, Lavensby
1959      Jes Sievertsen, Sønderborg
1960      Erik Kock, Nybøl
1961      Hans Mathiesen, Blegebæk
1962      Hans Rossen, Hellevad
1963      Peter Hartung, Ravsted
1964      Nicolaj Jepsen, Lavensby
1965      Reinhard Høj, Sønderborg
1966      Frede Hansen, Kliplev
1967      Hans Mathiesen, Blegebæk
1968      Hans Mathiesen, Blegebæk
1969      Peter Struck, Mølmark
1970      Jes Sievertsen, Sønderborg
1971      Alb. Schmidtke, Vesterbæk
1972      Peter Jørgensen, ller
1973      Lauritz Jepsen, Havnbjergskov
1974      Th. Petersen, Vojens
1975      Lauritz Jepsen, Havnbjergskov
1976      Harry Clausen, Kasmosegård
1977      Åge Jessen, Grøngrøft
1978      Gynther Kohls, Lavensby
1979      Thorkild Hansen, Iller
1980      Hans Kaufmann, Tumbøl
1981      Finn Hansen, Hejsel
1982      Hans Nicolajsen, Tomhave
1983      Benny Kohls, Lavensby
1984      Flemming Hansen, Hejsel
1985      Kaj Petersen, Over Jerstal
1986      Jytte Breum, Ustrup
1987      Harry Clausen, Holmskov
1988      Henning Clausen, Kasmosegård
1989      Claus P. Hissel, Tombøl
1990      Henning Clausen, Helved
1991      Karina Schultz, Gredsted
1992      Birthe  Breum, Vedsted
1993      Harry Clausen, Holmskov
1994      Anita Clausen, Vorbasse
1995      Torben Kaufmann, Tumbøl

1888      P. Christensen, Lavensby
1889      P. Bonefeldt, Tandslet
1890      W. Jepsen, Sønderborg
1981      H. Høi, Vollerup
1982      J. Klyhn, Lavensby
1893      H. Høi, Vollerup
1894      P. Hansen, Lebølgaard
1895      J. Clausen, Frederikshof
1896      Chr. Thordsen, Guderup
1897      Chr. Thordsen, Guderup
1898      Jes Møller, Sjellerup
1899      Math. Jensen, Vollerup
1900      Jacob Jespersen, Dynneved
1901      Hans Tækker, Mjang
1902      P. Paulsen, Almstedskov
1903      Hans Iversen, Ulkebøl
1904      Jacob Wrang, Stolbro
1905      J. Wrang, Strolbro
1906      Math. Jensen, Vollerup
1907      P. Paulsen, Almstedskov
1908      Chr. Clausen, Stødager
1909      Carl Petersen, Sønderborg
1910      Jørgen Hansen, Kettingskov
1911      C. Madsen, Hjortspring
1912      Math. Jensen, Vollerup
1913      Jørgen Schmidt, Langdel
1914      Hans Petersen, Stevning
1915   -   1920   Ingen fest på grund af krig
1921      Hans Mejer, Bagmose
1922      Jørgen Moos, Elstrup
1923      Hans Davidsen, Degnager
1924      Christian Dethlefsen, Sundsmark
1925      Jørgen Clausen, Dybbøl
1926      Hans Thomsen, Klansager
1927      Jørgen Kaad, Østerholm
1928      Asm. Christensen, Lundsgaard
1929      Hans Dreyer, Katry
1930      Laur. Jepsen, Lavensby
1931      Jørgen Brock, Majbøl
1932      Hans Thækker, Lysabildskov
1933      Jørgen Jørgensen, Stolbro
1934      Chr. Christensen, Stenderup
1935      Hans Jacobsen, Klinting
1936      Johannes Lauridsen, Blans
1937      Laur. Jepsen, Lavensby
1938      Ingen fest mund- og klovsyge
1939      Hans Iversen, Tandswehl
1940      Ingen fest på grund af krig
1941      Jørgen Høi, Ulkebøl
1942      Jens Jessen, Elstrup
1943   -   1945   Ingen fest på grund af krig
1946     
Chr. Iversen, Dybbølsned
1947      Richard Kock, Nybøl
1948      Peter Jørgensen, Iller
1949      Jørgen Høj, Ulkebøl
1950      Thomas Petersen, Avnbøl
1951      Hans Wolf, Sjellerup
1952      Hans Mathiesen, Blegebæk
1953     
Nis Fogt, Kegnæs
1954     
Otto Uhlmann, Klinting
1955      Nicolaj Jepsen, Lavensby
1956      Jes Sivertsen, Sønderborg
1957      Jes Sivertsen, Sønderborg
1958      Jes Jepsen, Lavensby
1959      Th. Hansen, Iller
1960      Chr. Jessen, Brenholm
1961      Lauritz Jepsen junr., Lavensby
1962      Peter Jørgensen, Iller
1963      Andreas Wortman, Bajstrup
1964      Hans Andersen, Lysabildskov
1965     
Claus P. Hissel junr., Tumbøl
1966      Hans Iversen, Elstrup
1967      Chr. Jørgensen, Iller
1968      Claus P. Hissel junr., Tumbøl
1969      Bruno Kock, Sønderborg
1970      Arne Pfeffer, Kiding
1971      Alb. Schmidtke, Vesterbæk
1972      Bruno Kock, Sønderborg
1973      Henning Clausen, Kasmosegård
1974      Jens Ole Overgård, Nybøl        
1975      Jes Jepsen, Lavensby
1976      Kurt Hansen, Kliplev
1977      Harry Clausen, Kasmosegård
1978      Gert Hansen, Kliplev
1979      Gynther Kohls, Lavensby
1980      Helle Clausen, Kasmosegård
1981      Hans Dieter Lei, Lovtrup
1982      Harry Clausen, Tandshede
1983      Kurt Petersen, Over Jerstal
1984      Chr. Jørgensen, Varnæs
1985      Hanne Schmidt, Vollerup
1986      Birthe  Breum, Ustrup
1987      Jytte Breum, Ustrup
1988      Torben Hansen, Rinkenæs
1989      Helle Nielsen, Sønderborg
1990      Benny Kohls, Nørre Hostrup
1991      Yvonne Byllemos, Tråsbøl
1992      Jens Chr. Wortmann, Bov
1993      Bitten Jacobsen Broders, Hoptrup
1994      Dorte Clausen, Himmark
1995      Anette Nicolajsen, Dybbøl

     
 

Ringridning er flyttet fra Søndag - Tirsdag til:    Fredag - Søndag, fra 1996.

     
 

Fredags PRINSER

Søndags PRINSER

 

1996      Benny Kohls, Nørre Hostrup
1997      Charlotte Schultz, Gredstedbro
1998      Birthe Breum, Vedsted
1999      Gitte Breum, Ustrup
2000      Mogens Hansen, Alnor
2001      Bjarne Petersen, Gl. Skovbøl
2002      Claus Hissel, Tumbøl
2003      Lene Delf Nielsen, Østerholm
2004      Johannes Nielsen Brink, Toftlund
2005      Yvonne Appel, Rangstrup
2006      Hary Clausen, Holmskov
2007      Lars Appel, Rangstrup
2008      Claus Fey, Visby
2009     
John Drøhse,  Rens
2010     
Lars Dau, Revsø
2011     
Hans Nicolaisen, Dybbøl
2012     
Jesper Kohls, Nr. Hostrup
2013     
Claus Hissel, Tumbøl
2014
      Dorthe Johansen, Himmark
2015      
Nina Broders, Hoptrup
2016     
Oliver Schulz, Gredstedbro

1996      Gitte Breum, Ustrup
1997      Lauritz Jepsen, Havnbjergskov
1998      Torben Kaufmann, Tombøl
1999      Gert Hansen, Kliplev
2000      Lotte Møller, Fynshav
2001      Hans Peter Jessen, Engskov
2002      Jacob Clausen, Holmskov (13 år)
2003      Hary Clausen, Holmskov
2004      Birthe Breum, Vedsted
2005      Heidi Tau Nørbæk, Vollerup
2006      Lenette Olesen, Rangstrup
2007     
Benny Kohls, Nr. Hostrup
2008      Jette Dau Andersen, Tandslet
2009     
Hans Nicolaisen, Dybbøl
2010     
Christian Jepsen, Gram
2011     
Line Breum Søberg, Vedsted
2012      Line Breum Søberg, Vedsted
2013     
Henning Andersen, Hønkys
2014
      Claus Jacob Hissel, Tumbøl
2015     
Lars Appel, Rangstrup
2016     
Lene Clausen, Bovrup

  2017      Carina Jessen, Frørup 2017      Carina Jessen, Frørup
  2018      Gitte Kjeldstrøm, Allerup 2018      Jes Henrik Kolmos, Nordborg
  2019      Gitte Kjeldstrøm, Allerup 2019      Claus Hissel, Tumbøl
     
 
 

2017
Formand Jes F. Andersen kalder præmietager op til tribunen.

     
  Rytterstatistik.